Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã Giá Rai khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đảng viên cơ sở năm 2022

Chính trị
Thứ ba, 27/12/2022, 10:24
Màu chữ Cỡ chữ
Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã Giá Rai khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đảng viên cơ sở năm 2022

Sáng ngày 20/12/2022, Trung tâm Chính trị thị xã Giá Rai tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đảng viên cơ sở năm 2022. Dự lễ khai giảng có đồng chí Quách Kính Hiếu - Ủy viên Ban thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy; đồng chí Nguyễn Văn Vàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, cán bộ giảng viên Trung tâm Chính trị thị xã và 72 học viên của các Đảng bộ, chi bộ ban, ngành trực thuộc Thị ủy giới thiệu, cử tham gia lớp học.


Phát biểu khai giảng lớp học, Ông Trần Hiếu Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã nhấn mạnh; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho đảng viên cơ sở là một trong những nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; Tiếp tục đổi mới bộ máy của Đảng là hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đặc biệt trong giai đoạn gần đây, tình hình kinh tế trong nước có những diễn biến phức tạp đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải kịp thời thông tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhằm ổn định tư tưởng nhận thức tạo sự đồng thuận trong nhân dân.


Trong 04 ngày học tập, các học viên sẽ được tiếp thu 06 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội; Xây dựng và hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; Đảng cầm quyền và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch, vững mạnh; Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.


Qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp các học viên nắm bắt kịp thời tình hình chính trị trong và ngoài nước, hiểu rõ hơn những chủ trương, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức và năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

 
Kết thúc các chuyên đề nói trên, học viên viết bài thu hoạch những nội dung đã được tiếp thu.
 

Minh cảnh - TTCT

Số lượt xem: 363

Tin đã đưa
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.