Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Khối nhà nước
Khối nhà nước
30/05/2020 11:24
Màu chữ Cỡ chữ
Khối nhà nước
 
THƯỜNG TRỰC HĐND  
 
 
- Chủ tịch: Ông Huỳnh Công Quân
 
- Phó chủ tịch: Ông Trần Thanh Danh
 
- Phó Ban Kinh tế: Châu Thu Nga
 
- Trưởng Ban Pháp chế: Vương Thúy Duy
 
- Phó Trưởng ban Pháp chế: 
 
 
THƯỜNG TRỰC UBND  
 
- Chủ tịch: Đỗ Minh Thắng
 
- Phó chủ tịch:Nguyễn Cẩm Tú
 
- Phó Chủ tịch: Ngô Quốc Tuấn
 

Các Phòng, ban trực thuộc UBND  

Văn phòng HĐND-UBND thị xã: Điện thoại 0291 3850 260
 
- Chánh Văn phòng: Nguyễn Nam Duy
 
- Phó Chánh Văn phòng:Nguyễn Thị Ngọc Liên
 
- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Kha Đa
 
- Phó Chánh Văn phòng: 
 
Phòng Quản lý đô thị: Điện thoại: 0291 3847 812
 
- Trưởng phòng: Ngô Văn Hà
 
- Phó trưởng phòng: Thái Bảo Toàn
 
- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Sơn
 
 Phòng Tài nguyên và Môi trường: Điện thoại : 0291 3847 758
 
- Trưởng phòng: Ông Phan Quốc Lâm
 
- Phó Trưởng phòng: Ông Đỗ Thanh Trực
 
- Phó Trưởng phòng: Dư Huy Thông
 
Phòng Tài chính  - Kế hoạch: Điện thoại: 0291 .3850 .365

- Trưởng phòng: Võ Minh Hoàng

- Phó Trưởng phòng: Lương Chí Nguyện
 
Phòng Nội vụ: Điện thoại: 0291 3850654 - 3848857 

- Trưởng phòng: Ông Phan Hoàng Thắng
 
- Phó Trưởng Phòng: Ông Huỳnh Minh Trí
 
- Phó Trưởng Phòng: Lý Văn Đáng
 
Phòng Lao động - Thương binh &  Xã hội : Điện thoại: 0291 3850364
 
- Trưởng Phòng: Nguyễn Thanh Lam
 
- Phó Trưởng phòng: Lê Quốc Chiến
 
- Phó Trưởng phòng: 
 
Phòng Tư pháp: Điện thoại: 0291 3851 182
 
- Trưởng phòng: Quách Văn Việt

- Phó Trưởng phòng: Trần Văn Rồng
 
Phòng Văn hóa và Thông tin: Điện thoại: 0291 3850 251
 
- Trưởng phòng: Đinh Văn Vẹn

- Phó trưởng phòng: Trần Ngọc Giỏi
 
Phòng Y tế: Điện thoại: 0291 3848 353
 
- Trưởng phòng: Hà Văn Phô
 
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Phước Thành
 
Phòng Giáo dục - Đào taọ: Điện thoại: 0291 3850 253
 
- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Bình
 
- Phó Trưởng phòng: Trịnh Minh Trung
 
- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Phương
 
Phòng Dân tộc: Điện thoại: 0291 3847 756
 
- Trưởng phòng: Nguyễn Hùng Lũy
 
- Phó trưởng phòng: Nguyễn Minh Đương
 
Phòng Kinh tế: Điện thoại: 0291 3850219
 
- Trưởng phòng: Huỳnh Thanh Toàn
 
- Phó trưởng phòng: Phạm Văn Tới
 
- Phó trưởng phòng: Lê Hoàng Bảo
 
Đài Truyền thanh: Điện thoại: 0291 3850 803
 
- Giám đốc: Nguyễn Quốc Toàn

- Phó Giám đốc: Phan Ngọc Lợi
 
Thanh tra Giá Rai: Điện thoại: 0291 3850 825
 
- Chánh Thanh tra: Nguyễn Minh Quốc
 
- Phó Chánh thanh tra: 
 
Trung Tâm  văn hóa -  thể thao:  Điện thoại: 0291 3850 011
 
-  Giám đốc: Phạm Văn Nhu
 
- Phó Giám đốc: 
 

Trung Tâm  Dịch vụ Đô thị:  Điện thoại: 0291 3850. 851

 
- Giám đốc: Nguyễn Song Nguyễn

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Lẹ
 
- Phó Giám đốc: Trần Việt Triều
 

Trung tâm y tế:  Điện thoại: 0291 3851. 259

 
- Giám đốc: Huỳnh Văn Dũng

 

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Sứ

 

- Phó Giám đốc: Trần Hồng Dũng

 

- Phó Giám đốc: Trần Siêm

 

Ban chỉ huy quân sự :  Điện thoại: 0291 3850. 230

 
- Chỉ huy trưởng: Từ Thanh Khổng

 

- Chính trị viên: Ông Phạm Phú Triều

 

- Chính trị viên phó: Nguyễn Thanh Tân

 

Công an : Điện thoại: 0291 3850. 243 
 
- Trưởng Công an: Phạm Thanh Sơn

- Phó Trưởng Công an: Ông  Châu Hoàng Đấu
  
- Phó Trưởng Công an: Ông Lê Châu Pha

- Phó Trưởng Công an: Ông Trần Minh Trí
 
- Phó trưởng Công an: Ông Trần Văn Khoa  
 

Viện kiểm sát :  Điện thoại: 0291 3850.246

 

- Viện Trưởng: Trần Minh Khôi

 

- Phó viện trưởng: Nguyễn Văn Thoàng

 

Chi Cục thi hành án dân sự :  Điện thoại: 0291 3850. 189
 
- Chi Cục trưởng: Trịnh Việt Hưng
 
- Chi Cục phó: Lê Minh Phước
 
- Chi Cục phó: Nguyễn Minh Đương
 
Tòa án nhân dân  :  Điện thoại: 0291 3850. 257
 
- Chánh án: Nguyễn Thị Ngoan
 
- Phó Chánh án: Trần Minh Tấn
 
Chi cục thuế: Điện thoại: 0291 3850 217 - 3849 530

 

 
- Chi Cục trưởng: Nguyễn Thành Lập
 
- Phó Chi cục: Tô Quốc Nam
 
- Phó Chi cục: Nguyễn Thanh Hiền
 
Chi Cục thống kê  :  Điện thoại: 0291 3850. 735
 
- Chi cục trưởng: Kiều Kiện Toàn
 
Kho Bạc Nhà nước: Điện thoại: 0291 3850.  993
 
- Giám đốc: Ngô Văn Vinh
 
- Phó Giám đốc: Phan Quốc Nam
 
Ngân hàng Nông nghiệp: Điện thoại: 0291 3851 . 241
 
- Giám đốc: Hà Thanh My
 
- Phó Giám đốc: Nguyễn Tấn Hưng
 
- Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Mơ
 
Ngân hàng chính sách: Điện thoại: 0291 3670 799
 
- Giám đốc: Phan Thanh Huyền
 
- Phó Giám đốc: Bà Lê Nhật Thu
 
Chi nhánh Điện lực: Điện thoại: 0291 3580 831
 
- Giám đốc: Nguyễn Văn Cầu

- Phó Giám đốc: Lê Hoàng Hôm
 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Điện thoại: 0291 3851 452

- Giám đốc: Hồ Nguyên Khang

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Hồng
 
- Phó Giám đốc: Nguyễn Huy Khanh
 
Bưu điện: Điện thoại: 0291 3849 940

- Giám đốc: Nguyễn Thị Nhanh
 
Thư Viện  :  Điện thoại: 0291 3851. 901
 
- Giám đốc: Huỳnh Phúc Vinh
 
- Phó giám đốc: Giang Kim Mới
 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai :  Điện thoại: 0291 3848 758
 
- Giám đốc: Ông Trần Trung Bách
 
- Phó giám đốc: 
 
- Phó giám đốc:
 
Ban quản lý dự án :  Điện thoại: 0291 3851 883
 
 - Giám đốc: Lưu Quang Anh
 
- Phó Giám đốc: Trần Quốc Trung
Trường THPT  Giá Rai Điện thoại: 0291 3851 657

- Hiệu Trưởng: Dư Quốc Kiệt

- Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Mạnh Liêu
 
- Phó Hiệu trưởng: Trần Văn Nghĩa
 
Trường THPT Nguyễn Trung Trực Điện thoại: 0291 3849 399

- Hiệu Trưởng: Đỗ Sơn Lâm

- Phó Hiệu trưởng: Lê Quốc Vụ Khanh
 
- Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Giàu
 
Phó Hiệu trưởng: Đoàn Thanh Ngọt
 
Trường THPT Tân Phong: Điện thoại: 0291 3853 610
 
- Hiệu Trưởng: Võ Nhật Minh Tâm

- Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Hoàng Diệu
 
Hội Chữ thập đỏ: Điện thoại: 0291 3851 177
 
- Chủ tịch: Trần Văn Tuấn
 
- Phó Chủ tịch: Huỳnh Thanh Kiều
 
Hội Đông y: Điện thoại: 0291 3851 866
 
- Chủ tịch: Phạm Hoàng Kiếm
 
Hội Nạn nhân chất độc da cam ĐIOXIN: 
 
- Chủ tịch: Ngô Việt Ảnh
 
- Phó Chủ tịch: Mai Hoàng Phương
Hội Khuyến học: Điện thoại: 
 
- Chủ tịch: Huỳnh Thu Hiền
 
- Phó Chủ tịch: Hồ Liên Hiệp
 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.