UBND thị xã Giá Rai làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về “công tác quản lý Nhà nước, việc thực hiện chính sách, pháp luật trong bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Giá Rai, giai đoạn 2018 - 2020” HỘI LHPN THỊ XÃ GIÁ RAI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Ban Tuyên giáo Thị ủy Giá Rai tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021) Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021) Lấy ý kiến dự thảo dự án lập Quy hoạch sử dụng đất kỳ 2021 - 2030 của thị xã GIá Rai, tỉnh Bạc Liêu Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021) Cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An góp phần thực hiện công trình xã hội, hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại thị xã Giá Rai Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021) Lịch làm việc của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã (từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021)
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Giới thiệu chung
Giới thiệu chung
30/05/2020 11:13
Màu chữ Cỡ chữ
Lịch sử hình thành và phát triển thị xã Giá Rai

I. Vị trí địa lý (bổ sung)

- Thị xã Giá Rai được thành lập ngày 01 tháng 05 năm 2015 theo Nghị định của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, toạ lạc tại Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Toạ độ Tọa độ: 9°16′18″B 105°30′39″Đ.

II. Lịch sử hình thành:  

1. Thời Pháp thuộc

- Vào thời Nhà Nguyễn độc lập, vùng đất Giá Rai và Đông Hải ngày nay thuộc một phần đất đai các tổng Long Thuỷ và Quảng Long, huyện Long Xuyên, Phủ An Biên, tỉnh Hà Tiên.

- Năm 1896, Hai Tổng Long Thuỷ và Quảng Long cùng thuộc hạt tham biện Bạc Liêu.

- Ngày 5 tháng 10 năm 1917, thực dân Pháp thành lập Quận Giá Rai thuộc tỉnh Bạc Liêu. Ngày 24/9/1938, quận Gía Rai được sáp nhập thêm tổng Long Thuỷ từ quận Cà Mau.

- Ngày 05 tháng 04 năm 1944, Quận lập thêm tổng An Định. Quận lỵ Giá Rai đặt tại Làng Phong Thạnh thuộc tổng Long Thuỷ.

- Sau cách mạng tháng 08 năm 1945, Uỷ ban kháng chiến hành chánh Nam bộ chủ trương bỏ cấp tổng, bỏ đơn vị làng, thống nhất gọi là xã, đồng thời bỏ danh xưng quận, gọi thay thế bằng huyện. Chính quyền Việt Nam cộng hoà đến năm 1956 cũng thống nhất dùng danh xưng là xã. Tuy nhiên, vẫn gọi là Quận cho đến năm 1975. Lúc này, Giá Rai vẫn là huyện thuộc tỉnh Bạc Liệu.

2. Giai đoạn năm 1956-1976

*  Việt Nam Cộng Hoà:

- Sau năm 1956, các làng gọi là xã. Thời Việt Nam Cộng hoà, tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng được hợp nhất thành tỉnh mới là tỉnh Ba Xuyên. Quận Giá Rai chỉ còn một Tổng là Long Thuỷ. 

- Ngày 08 tháng 09 năm 1964, Thủ tướng Chính quyền mới của Việt Nam Cộng hoà ký sắc lệnh số 254-NV quy định kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1964, tái lập tỉnh Bạc Liêu. Quận Giá Rai trở lại thuộc tỉnh Bạc Liêu cho đến năm 1975.

- Năm 1970: Quận Giá Rai có 05 xã: Phong Thạnh, Long Điền, An Trạch, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Hưng.

* Chính quyền cách mạng:

- Năm 1957, Liên Tỉnh uỷ miền Tây giải thể tỉnh Bạc Liêu, đồng thời đưa huyện Giá Rai giao về tỉnh Sóc Trăng quản lý.

- Năm 1962, huyện Giá Rai được chính quyền cách mạng sáp nhập vào tỉnh Cà Mau.

- Tháng 11 năm 1973, khi LIên tỉnh uỷ miền Tây tái lập tỉnh Bạc Liêu thì huyện Giá Rai trở lại thuộc tỉnh Bạc Liêu như trước cho đến năm 1976.

 Sau ngày 30 tháng 04 năm 1975, chính quyền quân quản Cộng hoà Miền Nam Việt Nam ban đầu vẫn đặt

3. Từ năm 1976 đến nay.

- Tháng 2 năm 1976, Giá Rai là huyện của Tỉnh Minh Hải.

- Quyết định 326-CP ngày 29 tháng 12 năm 1978 của Hội đồng Chính phủ phê chuẩn (về nguyên tắc) việc phân vạch địa giới hành chính huyện Giá Rai thuộc tỉnh Minh Hải, huyện Giá Rai có 31 xã, 3 thị trấn (thị trấn Giá Rai, thị trấn Hộ Phòng, thị trấn Gành Hào). Tuy nhiên trong văn bản không ghi rõ tên các xã, thực tế chỉ có 10 xã.

- Quyết định số 183/QĐ-TCCP ngày 13/4/1991 của Ban Tổ chức chính phủ

 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.