Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Xã, phường
Xã, phường
30/05/2020 11:40
Màu chữ Cỡ chữ
Phường - Xã

 

Phường 1: điện thoại: 0291.3851 423 - 3850 566
 
- Bí thư: Ông Lý Minh Phước
 
- Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND: Ông Huỳnh Hưng Tâm
 
- Phó Bí thư - Chủ tịch UBND: Bà Châu Ngọc Giàu
 
- Phó Chủ tịch HĐND: Ông Huỳnh Minh Dương
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Trần Tấn Lộc - Phụ trách Khối Kinh tế
 
- Phó Chủ tịch UBND: Bà Dương Kim Tỷ - Phụ trách Khối Văn hoá - Xã hội
 
 

 

Phường Hộ Phòng: điện thoại: 0291. 3850035 - 3850282
 
- Bí thư - Chủ tịch HĐND: Ông Lý Quốc Đấu
 
- Phó Bí thư Thường Trực: Bà Trần Thị Thanh Trúc
 
- Phó Chủ tịch HĐND: Ông Đinh Vũ Linh
 
-  Phó Bí thư - Chủ tịch UBND: Ông Nguyễn Văn Cảnh
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Trần Minh Sang - Phụ trách Khối Kinh tế
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Quách Thanh Trung - Phụ trách Khối Văn hoá - Xã hội
 

 

 

Phường Láng Tròn: điện thoại: 0291. 3852145 - 3852950
 
- Bí thư - Chủ tịch HĐND: Ông Trần Văn Hùng
 
- Phó Bí thư Thường trực: Ông Lưu Chí Vũ
 
- Phó Bí thư  - Chủ tịch UBND: Ông Nguyễn Hiền Uy
 
- Phó Chủ tịch HĐND: Ông Võ Thanh Truyền
 
- Phó Chủ tịch UBND: Bà Nguyễn Phước Duyên - Phụ trách Khối Văn hoá - Xã hội
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Lê Quốc Anh - Phụ trách Khối Kinh tế
 

 

 

Xã Phong Thạnh A: điện thoại: 0291. 3630008 - 3630009
 
- Bí thư: Ông Phạm Văn Hết
 
- Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND: Ông Mã Hồng Phúc
 
- Phó Bí thư - Chủ tịch UBND: Ông Nguyễn Văn Đạt
 
- Phó chủ tịch HĐND: Ông Nguyễn Minh Thắng
  
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Trần Văn Vẹn
 
- Phó Chủ tịch UBND: Bà Võ Kim Y
 
 

 

Xã Phong Tân: điện thoại: 0291. 3853800 - 3853476
- Bí thư - Chủ tịch HĐND: Ông Đặng Tấn Hoài
 
- Phó Bí thư Thường trực: Ông Nguyễn Chí Công
  
- Phó Bí thư - Chủ tịch UBND: Ông Nguyễn Minh Trường
 
- Phó chủ tịch HĐND: Ông Lê Văn Tỏa
 
- Phó chủ tịch UBND: Ông Huỳnh Thanh Sơn - Phụ trách Khối Văn hoá - Xã hội
 
- Phó chủ tịch UBND: Ông Lương Văn Khương - Phụ trách Khối Kinh tế
 
 

 

Xã Tân Thạnh: điện thoại: 0291. 3846083 - 3853466
 
- Bí thư - Chủ tịch HĐND: Ông Ngô Minh Đức
 
- Phó Bí thư Thường trực: Bà Đỗ Ngọc Quyền
 
- Phó Bí thư - Chủ tịch UBND: Ông Huỳnh Văn Cọl
 
- Phó Chủ tịch HĐND: Ông Dương Minh Luân
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Đoàn Văn Sẵn - Phụ trách Khối Văn hoá - Xã hội
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Bùi Văn Sang - Phụ trách Khối Kinh tế
 

 

Xã Phong Thạnh Tây: điện thoại: 0291. 3867110
 
- Bí thư - Chủ tịch HĐND: Ông Nguyễn Văn Chuộng
 
- Phó Bí thư Thường trực: Ông Đỗ Tiến Nhanh
 
- Phó Bí Thư - Chủ tịch UBND: Ông Ngô Hoàng Kiệt
 
 Phó Chủ tịch HĐND: Ông Huỳnh Thanh Hoàng
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Huỳnh Hữu Viên - Phụ trách Khối Văn hoá - Xã hội
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Trương Minh Dương - Phụ trách Khối Kinh tế
 
 
 

 

Xã Phong Thạnh: điện thoại: 0291. 3856120 - 3856184
 
- Bí thư - Chủ tịch HĐND: Ông Nguyễn Văn Nguyên
 
- Phó Bí thư Thường trực: Ông Trần Quốc Toản
 
- Phó  Bí thư -  Chủ tịch UBND: Ông Lâm Ngọc Giàu
 
- Phó Chủ tịch HĐND: Ông Võ Minh Đương
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Nguyễn Thanh Vũ - Phụ trách Khối Kinh tế
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Đặng Văn Sim - Phụ trách Khối Văn hoá - Xã hội
 

 

 

 

Xã Tân Phong: điện thoại: 0291. 3853800 - 3853476
 
- Bí thư: Ông Mai Thanh Lạc
 
- Phó Bí thư: Ông Ngô Minh Tính
 
- Phó Bí thư -  Chủ tịch UBND: Ông Trịnh Văn Bền
 
- Phó Chủ tịch HĐND: Ông Trương Hoàng Dị
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Bùi Minh Cảnh
 
- Phó Chủ tịch UBND: Bà Dương Ngọc Diễm
 

 

Xã Phong Thạnh Đông: điện thoại: 0291. 3629024 - 3629001
 
- Bí thư: Ông Võ Chiến Thắng
 
- Phó bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND: Ông Nguyễn Văn Nghiệp
  
- Phó Bí thư - Chủ tịch UBND: Ông Phan Quốc Sử
 
- Phó Chủ tịch HĐND: Ông Lữ Văn Tân
 
- Phó chủ tịch UBND: Ông Trần Thanh Sơn
 

 

Phòng Nội vụ thị xã
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.