Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Xã, phường
Xã, phường
30/05/2020 11:40
Màu chữ Cỡ chữ
Phường - Xã

 

Phường 1: điện thoại: 0291.3851 423 - 3850 566
 
- Bí thư - Chủ tịch HĐND: ông Nguyễn Hồng Phúc
 
- Phó Bí thư: ông Phan Văn Sử
 
- Chủ tịch UBND: Ông Lý Văn Đáng
 
- Phó Chủ tịch HĐND: Ông Phạm Phước Hiệp
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Huỳnh Minh Dương
 
- Phó Chủ tịch UBND: Bà Dương Kim Tỷ
 
 

 

Phường Hộ Phòng: điện thoại: 0291. 3850035 - 3850282
 
- Bí thư - Chủ tịch HĐND: Ông Đặng Tấn Hoài
 
- Phó Bí thư: bà Trần Thị Thanh Trúc
 
- Phó Chủ tịch HĐND: ông Trần Minh Sang
 
-  Chủ tịch UBND: Ông Nguyễn Văn Cảnh
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Ngô Văn Phố
 
- Phó Chủ tịch UBND: bà Trần Thị Hồng Hoa
 

 

 

Phường Láng Tròn: điện thoại: 0291. 3852145 - 3852950
 
- Bí thư : Ông Trần Văn Hùng
 
- Phó Bí thư: Ông Lưu Chí Vũ
 
- Chủ tịch HĐND: Ông Lý Việt Triều
 
- Phó Bí thư  - Chủ tịch UBND: Ông Nguyễn Hiền Uy
 
- Phó Chủ tịch HĐND: Ông Võ Thanh Truyền
 
- Phó Chủ tịch UBND: bà Nguyễn Phước Duyên
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Lê Quốc Anh
 

 

 

Xã Phong Thạnh A: điện thoại: 0291. 3630008 - 3630009
 
- Bí thư : Ông Lê Hoàng Sao
 
- Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND: Ông Mã Hồng Phúc
 
- Chủ tịch UBND: ông Nguyễn Văn Đạt
 
- Phó chủ tịch HĐND: Ông Nguyễn Minh Thắng
  
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Nguyễn Việt Đoàn
 
- Phó Chủ tịch UBND: Bà Võ Kim Y
 
 

 

Xã Phong Tân: điện thoại: 0291. 3853800 - 3853476
- Bí thư: Ông Lý Quốc Đấu
 
- Phó bí thư - Chủ tịch HĐND: Ông Nguyễn Chí Công
  
- Chủ tịch UBND: Ông Nguyễn Minh Trường
 
- Phó chủ tịch HĐND: ông Lê Văn Tỏa
 
- Phó chủ tịch UBND: Ông Huỳnh Thanh Sơn
 
- Phó chủ tịch UBND: Ông Lương Văn Khương
 
 

 

Xã Tân Thạnh: điện thoại: 0291. 3846083 - 3853466
 
- Bí thư: Ông Ngô Minh Đức
 
- Phó Bí thư: bà Đỗ Ngọc Quyền
 
Chủ tịch HĐND: ông Huỳnh Văn Cọl
 
- Phó Chủ tịch HĐND: ông Dương Minh Luân
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Đoàn Văn Sẵn
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Bùi Văn Sang
 

 

Xã Phong Thạnh Tây: điện thoại: 0291. 3867110
 
- Bí thư: Ông Nguyễn Văn Chuộng
 
- Phó Bí thư: Ông Đỗ Tiến Nhanh
 
 Phó Chủ tịch HĐND: bà Huỳnh Thị Loan
 
- Chủ tịch UBND: Ông Võ Minh Hoàng
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Trần Văn Hải
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Võ Hoàng Phương
 
 
 

 

Xã Phong Thạnh: điện thoại: 0291. 3856120 - 3856184
 
- Bí thư: Ông Nguyễn Văn Nguyên
 
- Phó Bí thư: Ông Trần Quốc Toản
 
- Phó  Bí thư -  Chủ tịch UBND: Ông Lâm Ngọc Giàu
 
- Phó Chủ tịch HĐND: Ông Võ Minh Đương
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Lê Văn Thạnh
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Đặng Văn Sim
 

 

 

 

Xã Tân Phong: điện thoại: 0291. 3853800 - 3853476
 
- Bí thư: Ông Huỳnh Thanh Toàn
 
- Phó Bí thư: Ông Ngô Minh Tính
 
- Phó Bí thư -  Chủ tịch UBND: Ông Trịnh Văn Bền
 
- Phó Chủ tịch HĐND: Ông Trương Hoàng Dị
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Bùi Minh Cảnh
 
- Phó Chủ tịch UBND: Bà Dương Ngọc Diễm
 

 

Xã Phong Thạnh Đông: điện thoại: 0291. 3629024 - 3629001
 
- Bí thư: Ông Phạm Phước Tạo
 
- Phó bí thư - Chủ tịch HĐND: Ông Nguyễn Văn Nghiệp
  
- Chủ tịch UBND: bà Châu Ngọc Giàu
 
- Phó Chủ tịch HĐND: Ông Lữ Minh Tân
 
- Phó chủ tịch UBND: 
 

 

Phòng Nội vụ thị xã
 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.