Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông báo
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Giá Rai (10/02/2022)
Thông báo số 23/TB-UBND Báo cáo thuyết minh Bản đồ
Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Giá Rai (31/01/2022)
Thông báo số 01/TB-UBND ngày 17/01/2022 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Bản đồ Quy hoạch tổng thể Bản đồ chuyên đề
Lấy ý kiến dự thảo dự án lập Quy hoạch sử dụng đất kỳ 2021 - 2030 của thị xã GIá Rai, tỉnh Bạc Liêu (08/10/2021)
Thông báo số 40/TB-UBND Báo cáo tóm tắt Phụ lục kèm theo báo cáo tóm tắt Bản đồ quy hoạch
Ngày 28/5/2021, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Giá Rai đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thị xã Giá Rai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (31/05/2021)
Theo đó, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thị xã Giá Rai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 34 đại biểu trúng cử tại 10 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 (kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-UBBC ngày 28/5/2021).
Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai thông báo nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 AL), Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) và treo cờ Tổ quốc (08/04/2021)
       Ngày 02/4/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai ban hành Thông báo số 02/TB-UBND về việc nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 AL), Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) và treo cờ Tổ quốc. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động ...
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.