Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị
Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị
05/05/2023 10:10
Màu chữ Cỡ chữ
Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

1. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trực tiếp, bằng văn bản hoặc thông qua dịch vụ bưu chính tại địa chỉ: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu - Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị thông qua điện thoại, được tiếp nhận trong giờ làm việc hành chính, qua số điện thoại: 0291.3666.567 - 0291.3667567 (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu).

3. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị thông qua hộp thư điện tử, tại địa chỉ: kstthc@baclieu.gov.vn

4. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị thông qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu, tại địa chỉ: https://baclieu.gov.vn

5. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị thông qua Cổng Dịch vụ Công quốc gia, tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.