Thống kê tin bài
Có 4 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/08/2021 ĐẾN NGÀY 31/08/2021
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Lịch làm việc của Lãnh đạo Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021) 05/08/2021 09:07 Quản Trị Giá Rai
2 Kinh tế - Chính trị THỊ XÃ GIÁ RAI TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TRỒNG LÚA TRÊN ĐẤT NUÔI TÔM NĂM 2021 05/08/2021 08:56 Quản Trị Giá Rai
3 Kinh tế - Chính trị LÃNH ĐẠO THỊ XÃ GIÁ RAI LÀM VIỆC VỚI CÁC CÔNG TY, DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ GIÁ RAI 03/08/2021 15:38 Quản Trị Giá Rai
4 Văn hóa - Xã hội Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An ủng hộ 20 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã 02/08/2021 14:13 Quản Trị Giá Rai
Có 4 kết quả
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.