Thống kê tin bài
Có 12 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/01/2021
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Văn hóa - Xã hội UBND THỊ XÃ GIÁ RAI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 21/01/2021 09:25 Quản Trị Giá Rai
2 Thông báo Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu - Năm 2021 và treo cờ Tổ Quốc 21/01/2021 09:20 Quản Trị Giá Rai
3 An ninh - Quốc phòng Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 20/01/2021 16:42 Quản Trị Giá Rai
4 Tin tức - Sự kiện , An ninh - Quốc phòng Kết quả nổi bật trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thị xã Giá Rai năm 2020. 20/01/2021 14:42 Quản Trị Giá Rai
5 Chính trị Thị ủy Giá Rai tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 20/01/2021 14:37 Quản Trị Giá Rai
6 Lịch làm việc của Lãnh đạo Lịch làm việc của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư (TT) Thị ủy (từ ngày 18/01/2021 đến ngày 23/01/2021) 20/01/2021 09:10 Quản Trị Giá Rai
7 Lịch làm việc của Lãnh đạo Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 18/01/2021 đến ngày 23/01/2021) 20/01/2021 09:07 Quản Trị Giá Rai
8 Lịch làm việc của Lãnh đạo Lịch làm việc của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư (TT) Thị ủy (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021) 12/01/2021 09:28 Quản Trị Giá Rai
9 Lịch làm việc của Lãnh đạo Lịch làm việc của đồng Phó Chủ tịch HĐND thị xã (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021) 12/01/2021 09:24 Quản Trị Giá Rai
10 Lịch làm việc của Lãnh đạo Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021) 12/01/2021 09:19 Quản Trị Giá Rai
11 Lịch làm việc của Lãnh đạo Lịch làm việc của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư (TT) Thị ủy (từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021) 06/01/2021 11:29 Quản Trị Giá Rai
12 An ninh - Quốc phòng CÔNG TÁC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 06/01/2021 11:24 Quản Trị Giá Rai
Có 12 kết quả
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.