Thống kê tin bài
Có 9 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/03/2023 ĐẾN NGÀY 31/03/2023
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Văn hóa - Xã hội Phòng Lao động Thương binh và xã hội trong công tác phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo trên địa bàn thị xã 23/03/2023 08:05 Quản Trị Giá Rai
2 Kinh tế - Chính trị UBND Thị xã Giá Rai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất năm 2022 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sản xuất năm 2023 20/03/2023 14:59 Quản Trị Giá Rai
3 An ninh - Quốc phòng Xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp giao xe cho người làm công điều khiển xe vượt quá tải trọng 16/03/2023 11:04 Quản Trị Giá Rai
4 Chính trị Thi ủy Giá Rai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Bản sơ thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Giá Rai, tập II (1975 -2002) 13/03/2023 14:56 Quản Trị Giá Rai
5 Kinh tế - Chính trị Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 13/03/2023 14:32 Quản Trị Giá Rai
6 Kinh tế - Chính trị Cỏ năn tượng trong vuông tôm mang lại thu nhập cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn thị xã Giá Rai 09/03/2023 11:17 Quản Trị Giá Rai
7 Tin tức - Sự kiện , An ninh - Quốc phòng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Giá Rai tổ chức Lễ ra quân Huấn luyện năm 2023 06/03/2023 13:39 Quản Trị Giá Rai
8 Chính trị Thị ủy Giá Rai tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ 12 của ban thường vụ Tỉnh ủy 06/03/2023 13:35 Quản Trị Giá Rai
9 Văn hóa - Xã hội Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công thác ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội 03/03/2023 09:36 Quản Trị Giá Rai
Có 9 kết quả
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.