Thống kê tin bài
Có 5 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/04/2021 ĐẾN NGÀY 30/04/2021
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Lịch làm việc của Lãnh đạo Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021) Chi tiết 13/04/2021 13:56 Quản Trị Giá Rai
2 Lịch làm việc của Lãnh đạo Lịch làm việc của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã (từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021) 12/04/2021 13:49 Quản Trị Giá Rai
3 Thông báo Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai thông báo nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 AL), Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) và treo cờ Tổ quốc 08/04/2021 14:20 Quản Trị Giá Rai
4 Lịch làm việc của Lãnh đạo Lịch làm việc của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư (TT) Thị ủy (từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021) 08/04/2021 14:12 Quản Trị Giá Rai
5 Lịch làm việc của Lãnh đạo Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021) Chi tiết 06/04/2021 14:46 Quản Trị Giá Rai
Có 5 kết quả
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.