Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thị xã Giá Rai tổ chức họp thành viên UBND thị xã mở rộng lấy ý kiến đóng góp các nội dung trình tại kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) HĐND thị xã khóa XI

Kinh tế - Chính trị
Thứ sáu, 11/12/2020, 21:04
Màu chữ Cỡ chữ
Thị xã Giá Rai tổ chức họp thành viên UBND thị xã mở rộng lấy ý kiến đóng góp các nội dung trình tại kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) HĐND thị xã khóa XI

      Sáng ngày 10/12/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai tổ chức cuộc họp thành viên UBND mở rộng do đồng chí Đỗ Minh Thắng, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cùng với tất cả các Thành viên Ủy ban nhân dân thị xã và một số ngành có liên quan, nhằm trao đổi, xem xét cho ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh các nội dung dự thảo Tờ trình, báo cáo thông qua tại kỳ họp thứ mười ba, kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI. 
      Tại cuộc họp các thành viên UBND thị xã Giá Rai và các ngành đã cùng nhau xem xét, cho ý kiến đóng góp đối với 07 nội dung dự thảo đó là: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn chưa phân bổ 2020; Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) HĐND thị xã khóa XI; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) HĐND thị xã khóa XI; đồng thời xin ý kiến thông qua Thành viên Ủy ban 12 danhmục công trình đầu tư công năm 2020.     
       Kết thúc cuộc họp Chủ tịch UBND thị xã đã đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung nêu trên, bên cạnh đó cũng có một vài nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung. Kết luận tại cuộc họp Chủ tịch UBND thị xã - ông Đỗ Minh Thắng đã chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND thị xã phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã xem xét, tổng hợp hoàn chỉnh các ý kiến đóng góp trực tiếp của đại biểu tại cuộc họp vào các dự thảo báo cáo. Đồng thời, các nội dung dự thảo còn lại chưa được thông qua tại cuộc họp Thành viên Ủy ban lần này đề nghị các Thành viên UBND thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản hoặc đóng góp trực tiếp vào văn bản của dự thảo gửi về Văn phòng HĐND-UBND thị xã để tổng hợp, bổ sung hoàn chỉnh./.
 

TH. Ngọc Lan

Số lượt xem: 163

Tin đã đưa
 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.