Lịch làm việc của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã (từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021) Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021) Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021) Thông tin chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 và danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Lịch làm việc của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã (từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021) Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021) Ngày 28/5/2021, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Giá Rai đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thị xã Giá Rai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021) Cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An góp phần thực hiện công trình xã hội, hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại thị xã Giá Rai Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021)
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thị ủy Giá Rai chỉ đạo tổ chức tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Tin tức|Văn hóa - Xã hội
Thứ ba, 29/12/2020, 15:27
Màu chữ Cỡ chữ
Thị ủy Giá Rai chỉ đạo tổ chức tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

       Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân trong thị xã vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế, phấn khởi thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh và trong thị xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025; ngày 24/12/2020 Thị ủy Giá Rai ban hành Công văn số 79-CV/TU về việc chỉ đạo tổ chức tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
      Theo đó, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu Thường trực Ủy ban nhân dân thị xã, Thủ trưởng các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã và Bí thư Đảng ủy các xã, phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số công việc:
     1. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra.
      2. Phát huy truyền thống văn hóa đoàn kết, “tương thân, tương ái” của dân tộc, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết. Đặc biệt, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; công nhân, người lao động làm việc tại các công ty, xí nghiệp; hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn thị xã.
      Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng. Mẹ Việt Nam Anh hùng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng làm nhiệm vụ trực Tết.
    3. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư khóa XI “về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội”. Việc tổ chức các hoạt động tổng kết năm, đón nhận khen thưởng và các ngày kỷ niệm khác, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội cần thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc và thuần phong, mỹ tục của địa phương, gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 
     4. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...
     5. Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; có phương án xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội của thị xã. Triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường các biện pháp phòng, chống, xử lý vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ. Thực hiện nghiêm các quy định về sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ. 
     Tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trước, trong và sau Tết. Phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an ninh, trật tự, buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. Chủ động có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển, phương tiện giao thông công cộng để nhân dân đi lại thuận lợi trong dịp Tết. Làm tốt công tác y tế dự phòng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh.
     6. Các cơ quan, đơn vị phải phân công cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết công việc trong dịp nghỉ Tết; đảm bảo các hoạt động thuận lợi, thông suốt không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp. Thường xuyên theo dõi nắm tình hình, báo cáo về Thường trực Thị ủy để chỉ đạo kịp thời. Sau nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải vào làm việc đúng thời gian quy định.
    7. Ban Tuyên giáo Thị ủy chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa thông tin thị xã, Đài truyền thanh thị xã và các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những thành tựu kinh tế - xã hội của thị xã trong năm 2020, về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao trong dịp Tết, bảo đảm đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu phá hoạt của các loại đối tượng.
       8. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn này, tạo sự khởi đầu tốt đẹp cho năm 2021, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.   

TH. Ngọc Lan 

Số lượt xem: 145

Tin đã đưa
 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.