Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu

Thông báo
Thứ ba, 17/11/2020, 13:55
Màu chữ Cỡ chữ
Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu

            Ngày 11 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 
           Quy chế này quy định về việc quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức (bao gồm: Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước) và cá nhân sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
           Theo nội dung Quy chế, về nguyên tắc quản lý và sử dụng chữ ký số được sử dụng rộng rãi cho tất cả các loại văn bản điện tử của cơ quan nhà nước; không áp dụng đối với các văn bản mật, tối mật, tuyệt mật và các văn bản khác theo quy định của pháp luật; triển khai sử dụng chữ ký số phù hợp với thực tiễn, không làm ngưng trệ công tác văn thư lưu trữ, hành chính khi thực hiện áp dụng chữ ký số; việc quản lý, sử dụng chữ ký số phải đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
           Về tổ chức thực hiện Quy chế, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh: Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; đảm bảo kênh thông tin tiếp nhận các yêu cầu cấp, gia hạn, thay đổi nội dung thông tin, thu hồi chứng thư số, khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật, thẩm định, cập nhật, lưu trữ đầy đủ, chính xác thông tin yêu cầu chứng thực của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo quy định của pháp luật; tiếp nhận chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật từ Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin bàn giao cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp; tiếp nhận chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật thu hồi từ cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp bàn giao cho Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin; tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng chữ ký số, chứng thư số, phần mềm ký số cho các thuê bao; hỗ trợ xử lý sự cố cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình sử dụng, tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, quy định của Nhà nước về ứng dụng chữ ký số đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; kiểm tra việc triển khai, sử dụng chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và việc thực hiện các quy định trong Quy chế này của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;…
                Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2020./.
 

Quyết định Quy chế

Kim Ngân, Sở VHTTTTDL

Số lượt xem: 190

 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.