Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phòng Lao động Thương binh và xã hội trong công tác phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo trên địa bàn thị xã

Văn hóa - Xã hội
Thứ năm, 23/03/2023, 08:05
Màu chữ Cỡ chữ
Phòng Lao động Thương binh và xã hội trong công tác phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo trên địa bàn thị xã

Những năm qua với chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã luôn phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã để tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã không ngừng phát triển và mở rộng hàng năm. Tổng nguồn vốn đến ngày 28/02/2023 đạt trên 422 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương trên 7 tỷ đồng. Trong đó cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 63 tỷ đồng với hơn 1.600 khách hàng vay vốn. Hàng năm có hơn 1.000 lượt hộ vượt nghèo, vượt cận nghèo và hàng trăm hộ trở thành hộ khá giả, con cái học hành, có công ăn việc làm ổn định, chính nhờ từ các mô hình giảm nghèo và sự tiếp sức của chính sách tín dụng ưu đãi do có sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp ở địa phương và Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã.


Có được kết quả như trên, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ NHCSXH, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã phối hợp cùng NHCSXH để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, đề xuất với UBND thị xã, chỉ đạo các xã, phường gắn tín dụng chính sách với chương trình, mục tiêu quốc gia giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Hằng năm, căn cứ kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp danh sách cho Phòng giao dịch NHCSXH thị xã làm cơ sở triển khai cho vay các chương trình tương ứng đảm bảo đúng đối tượng vay vốn, chủ động đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tại từng địa bàn. Tích cực tham gia công tác kiểm tra giám sát quản lý vốn vay, tham gia chương trình kiểm tra giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã hằng năm tại địa bàn xã được phân công.


Trong thời gian tới với chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp tốt với NHCSXH để triển khai có hiệu quả công tác tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã với quy mô ngày càng mở rộng, chất lượng ngày càng được nâng cao, góp phần cùng Thị ủy, HĐND, UBND thị xã thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy lùi tín dụng đen, ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Hộ Nguyễn Chí Công ấp 18 xã Phong Thạnh A (thoát nghèo cuối năm 2022) tham luận tại Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện chủ trương Hỗ trợ hộ nghèo của tỉnh
 


 

Lam Nguyễn - Phòng LĐTB&XH thị xã

Số lượt xem: 277

Tin đã đưa
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.