Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Giá Rai triển khai cho vay vốn người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất

Văn hóa - Xã hội
Thứ hai, 09/08/2021, 15:37
Màu chữ Cỡ chữ
Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Giá Rai triển khai cho vay vốn người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất

      Thực hiện Nghị Quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ban hành văn bản số 879/UBND ngày 20/7/2021 về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Giá Rai đã công khai chính sách đến các điểm giao dịch xã, tuyên truyền chính sách đến toàn thể doanh nghiệp, người dân trên địa bàn thị xã. Bên cạch đó, NHCSXH thị xã cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách nói chung cũng như hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động để đảm bảo chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
      Theo đó, điều kiện vay vốn đối với Người sử dụng lao động (NSDLĐ) được vay vốn trả lương ngừng việc phải đảm bảo 2 điều kiện: Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.
      Về mục đích sử dụng vốn vay: Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương cho người lao động ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.
      Mức cho vay, lãi suất và thời hạn cho vay: Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 3 tháng/người lao động, lãi suất cho vay: 0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm. Thời hạn cho vay: Do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên. Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay, NHCSXH cho vay trực tiếp đến khách hàng.
      Về hồ sơ vay vốn NHCSXH: Người sử dụng lao động tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và các thông tin, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho NHCSXH nơi cho vay.
 

TH. Ngọc Lan

Số lượt xem: 101

Tin đã đưa
 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.