Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ III TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÁC THÁNG CÒN LẠI NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHCSXH THỊ XÃ GIÁ RAI

Văn hóa - Xã hội
Thứ năm, 10/12/2020, 15:52
Màu chữ Cỡ chữ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ III TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÁC THÁNG CÒN LẠI NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHCSXH THỊ XÃ GIÁ RAI

       Trong 10 tháng đầu năm, hoạt động tín dụng gặp không ít khó khăn khách quan do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, tình trạng ngập mặn tại địa phương và ảnh hưởng của mưa bão kéo dài. Mặc dù vậy, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã đã bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ chỉ đạo các mặt hoạt động hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Nguồn vốn và dư nợ tiếp tục tăng hơn 31 tỷ đồng, Chất lượng tín dụng được duy trì và giữ ở mức khá; nợ quá hạn được khống chế ở mức 1,1%; hoạt động ủy thác và Tổ TK&VV được củng cố, kiện toàn; công tác giao dịch xã được thực hiện nghiêm túc, kết quả đạt được trong quý III năm 2020 cụ thể như sau:
       1. Thực hiện chỉ tiêu nguồn vốn và tín dụng
       Đến ngày 31/10/2020, tổng nguồn vốn 338.230 triệu đồng, tăng 24.265 triệu đồng so với đầu năm, đạt 99,6% kế hoạch. Trong đó: nguồn vốn Trung ương 318.765 triệu đồng, tăng 21.895 triệu đồng so với đầu năm; nguồn vốn ngân sách tỉnh 5.378 triệu đồng, tăng 1.400 triệu đồng so với đầu năm; nguồn ngân sách thị xã 4.225 triệu đồng, tăng 1.000 triệu đồng so với đầu năm; nguồn vốn huy động do Trung ương cấp bù lãi suất 9.862 triệu đồng, giảm 30 triệu đồng so với đầu năm.
       Đồng thời, doanh số cho vay 66.383 triệu đồng cho 2.128 hộ gia đình, số tiền cho vay bình quân 31.2 triệu đồng/hộ. Chủ yếu là cho vay hộ mới thoát nghèo 27.238 triệu đồng, hộ SXKD 17.884 triệu đồng, GQVL 7.869 triệu đồng, NS&VSMT 7.376 triệu đồng, HSSV 3.346 triệu đồng. Một số xã, phường có doanh số cho vay lớn như: phường Hộ Phòng 16 tỷ đồng, xã Tân Phong 11 tỷ đồng.
       Doanh số thu nợ 44.615 triệu đồng, trong đó thu nợ trong hạn 42.336 triệu đồng, thu nợ quá hạn 1.138 triệu đồng, thu nợ khoanh 1.141 triệu đồng. 
       Ngoài ra, tổng dư nợ 334.130 triệu đồng, tăng 20.165 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 6,42%, đạt 99,3% kế hoạch. Đơn vị có dư nợ lớn nhất là phường Hộ Phòng 4,6 tỷ; đơn vị có dư nợ ít nhất là xã Phong Thạnh Tây 25 tỷ.
       Nợ quá hạn: 3.799 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1,14% tổng dư nợ, giảm 344 triệu đồng so với đầu năm, 10/10 xã, phường có tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2%.
       Công tác giao dịch ở cấp xã tiếp tục được duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Các phiên giao dịch đều thực hiện nghiêm túc đúng theo quy trình, đảm bảo thời gian, chất lượng, tổ chức giao ban đầy đủ theo quy định. Trong năm điều chỉnh 6 phiên giao dịch nhằm phòng chống, dịch bệnh Covid-19, không phát sinh thêm phiên giao dịch bổ sung.
       2. Tổ chức thực hiện củng cố nâng cao chất lượng tín dụng
     Để thực hiện củng cố nâng cao chất lượng tín dụng từ đầu năm đến ngày 30/9/2020, Phòng giao dịch tiếp tục duy trì đạt 5/5 chỉ tiêu tín dụng được giao, đạt 78.07 điểm, giảm 6.7 điểm so với đầu năm, xếp loại khá. Trong 5 chỉ tiêu CLTD có 2 chỉ tiêu tăng lên và 3 chỉ tiêu giảm xuống, cụ thể như sau:
         Chất lượng hoạt động giao dịch xã 92,87%, tăng 1,54%, tăng 0.3 điểm.
   •    Tỷ lệ nợ quá hạn 1,14%, giảm 0,17%, tăng 0.85 điêm.  
   •    Tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn 83,82%, giảm 8,01%, giảm 4.05 điểm.
   •    Tỷ lệ thu lãi 97,16%, giảm 4,26%, giảm 2.84 điểm
   •    Chất lượng hoạt động Tổ TK&VV 74,50%, giảm 6,0%, giảm 0,90 điểm.
      3. Kết quả hoạt động ủy thác
       Đến ngày 31/10/2020, tổng dư nợ ủy thác của toàn thị xã 333.783 triệu đồng, với 40/40 tổ chức hội cấp xã nhận ủy thác, 303 Tổ TK&VV, 14.221 hộ vay vốn, dư nợ bình quân 23.5 triệu đồng/hộ. Tổng số nợ quá hạn 3.684 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1,17%. Một số Tổ chức hội có tỷ lệ nợ quá hạn thấp như: HND xã Phong Thạnh Tây 0%, HND xã Tân Phong 0,09%; HCCB xã Phong Thạnh A 0,11%; HPN xã Tân Thạnh 0,16%. 
       Ngoài ra, nợ đến hạn đã được các tổ chức hội, Tổ TK&VV chủ động xử lý và tái cơ cấu dư nợ, tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn đạt 83.82%. Một số đơn vị có tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn cao như xã Tân Thạnh, xã Phong Thạnh Tây, Phường 1, xã Tân Phong.
       Đồng thời, thực hiện có hiệu quả việc thu nợ phân kỳ: từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/9/2020 đã thực hiện cho vay 6.557 món vay với số tiền 195.562 triệu đồng. Các đơn vị đã thực hiện thu lãi 99,4%, thu nợ phân kỳ 28.107 triệu đồng, đạt tỷ lệ 75% kế hoạch thu phân kỳ. Tích cực tuyên truyền hộ vay gửi tiết kiệm qua tổ đạt số dư 7.034 triệu đồng, tăng 1.179 triệu đồng so với đầu năm, đạt 84,2% kế hoạch năm 2020. Công tác thu lãi đã được thực hiện hàng tháng luôn ổn định. Doanh số thu lãi 16.059 triệu đồng, đạt 97,01% kế hoạch được giao.
       Thường xuyên phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tổ chức hội cấp xã và Ban quản lý Tổ TK&VV được 6/10 lớp với 241 học viên. Đổi mới hình thức tập huấn, tập trung các nội dung công việc hàng tháng và các điểm yếu của từng đơn vị để hướng dẫn phương pháp khắc phục, củng cố, nâng cao chất lượng.
       4. Triển khai một số nhiệm vụ đến cuối năm 2020
     Từ những kết quả nêu trên, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã triển khai một số nhiệm vụ đến cuối năm 2020, cụ thể như sau:
      Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Giao Thành viên Ban đại diện - Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tham mưu cho UBND trình HĐND thị xã Kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 về trích nguồn vốn ngân sách thị xã chuyển NHCSXH bổ sung nguồn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.
     Các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác: Tiếp tục chỉ đạo củng cố kiện toàn 23 Tổ TK&VV hoạt động yếu, kém. Chỉ đạo sát hội cấp xã phối hợp thực hiện tốt hoạt động giao dịch tại xã, yêu cầu 100% Tổ chức hội xã, Tổ TK&VV giao dịch và giao ban tại điểm giao dịch.
      Phòng giao dịch NHCSXH: Bám sát các chỉ tiêu Kế hoạch được giao để tham mưu và phối hợp thực hiện đạt kết quả cao, giải ngân 100% kế hoạch nguồn vốn được giao. Tiếp tục thực hiện tốt phương án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Tham mưu phát động phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020./.
 

Khương_Văn phòng HĐND và UBND thị xã.

Số lượt xem: 266

Tin đã đưa
 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.