Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội Nông dân thị xã thực hiện tốt công tác ủy thác vay vốn với Ngân hàng chính sách xã hội

Văn hóa - Xã hội
Thứ năm, 11/05/2023, 14:51
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Nông dân thị xã thực hiện tốt công tác ủy thác vay vốn với Ngân hàng chính sách xã hội

Là một trong bốn tổ chức Chính trị - Xã hội (CT - XH) nhận ủy thác nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã. Hội nông dân đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã thực hiện tốt các nội dung công việc ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, làm cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương.


Để thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã luôn bám sát các nội dung ủy thác, Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã, các văn bản chỉ đạo của NHCSXH các cấp; chỉ đạo các cấp hội cơ sở, các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trực thuộc Hội quản lý thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác, đúng chủ trương Đảng, chính sách của Nhà nước, của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Hội cũng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hội viên và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như lồng ghép với các hội nghị và các buổi sinh hoạt của các Chi hội ở cơ sở. Đến nay, có 10/10 cơ sở Hội đã thực hiện nhận uỷ thác với NHCSXH thị xã; có 72 tổ TK&VV do Hội Nông dân quản lý; thực hiện uỷ thác cho vay với 14 chương trình tín dụng, với tổng dư nợ đạt: 102.107 triệu đồng, 3.571 hộ vay. Cùng với việc làm cầu nối để bà con nhân dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách một cách nhanh nhất, Hội nông dân các cấp còn tích cực phối hợp với các ngành tổ chức được các buổi tập huấn, tọa đàm hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng cho sản phẩm.  Ngoài ra, các cấp Hội còn xây dựng mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả để tổ chức cho bà con nông dân tham quan, trao đổi kinh nghiệm. Từ những hoạt động trên đã tạo ra sự lan tỏa, thu hút hội viên tham gia thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu theo mùa vụ, tham gia vào các mô hình kinh tế tập thể, từng bước làm quen với sản xuất hàng hóa, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đem lại hiệu quả từ nguồn vốn vay,  nhiều hộ đạt mức thu nhập cao, ổn đinh thoát nghèo vươn lên làm giàu. Từ nguồn vốn vay của NHCSXH thị xã đã tạo điều kiện và động lực khích lệ hội viên nông dân mạnh dạn đầu tư, tích cực lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;  xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực làm cho số hộ nông dân khá, giàu của thị xã tăng lên, số hộ nghèo giảm đáng kể. Thông qua hoạt động của tổ TK&VV đã quy tụ, tập hợp hội viên tham gia vào tổ chức Hội ngày càng cao, góp phần vào việc xây dựng cơ sở hội ngày càng vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin, tình đoàn kết, tích cực hỗ trợ nhau trong cuộc sống vươn lên làm giàu, hội viên thêm gắn bó với tổ chức Hội. Thời gian tới, Hội Nông dân thị xã tiếp tục phối hợp với NHCSXH thị xã làm tốt công tác ủy thác nguồn vốn. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, đảm bảo 100% nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022  của Chính Phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp Phòng giao dịch ngân hàng CSXH thị xã tập trung xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, coi trọng công tác thu nợ, thu lãi, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, tích cực cho vay đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để bà con có vốn tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban với NHCSXH theo định kỳ. Tăng cường chỉ đạo hội cấp cơ sở thực hiện tốt các nội dung ủy thác, tập trung công tác quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi, đặc biệt là gói tín dụng ưu đãi theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CPngày 30/01/2022của Chính Phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; nêu gương người tốt việc tốt, các mô hình làm ăn kinh tế sử dụng vốn tín dụng chính sách mang lại hiệu quả cao. Động viên, khích lệ, tạo tâm lý tự tin, ý chí thoát nghèo để người nghèo, đối tượng chính sách mạnh dạn tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng vốn và hoàn trả vốn vay, nhằm bảo toàn và phát triển nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã./.


Ban Chấp hành hội nông dân thị xã họp chuẩn bị cho đại hội và giải pháp nâng cao chất lượng ủy thác NHCSXH

Hội Nông dân thị xã

Số lượt xem: 1930

Tin đã đưa
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.