Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội đồng nhân dân thị xã giám sát chuyên đề tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị xã

Chính trị
Thứ năm, 18/05/2023, 11:09
Màu chữ Cỡ chữ
Hội đồng nhân dân thị xã giám sát chuyên đề tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị xã

Chiều ngày 11/5/2023, Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức giám sát đối với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị xã về thực hiện chính sách, pháp luật về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, giai đoạn 2020 - 2022. Tham dự buổi làm việc có ông Trần Thanh Danh, UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; bà Nguyễn Cẩm Tú, UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã; thành viên Đoàn giám sát; lãnh đạo Công an thị xã, lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và lãnh đạo các ngành trực và làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị xã.


Theo báo cáo, giai đoạn từ năm 2020 - 2022, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị xã đã tham mưu cho UBND thị xã ban hành 78 văn bản, cụ thể hóa văn bản của cấp trên để chỉ đạo, điều hành, nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chất lượng phục vụ sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã.


Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị xã đã tiếp nhận 147.025 hồ sơ (trong đó: tiếp nhận trực tuyến 85.627 hồ sơ, trực tiếp 60.667 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang 731 hồ sơ). Đã tiến hành giải quyết 146.522 hồ sơ (trong đó: giải quyết trước hạn 13.543 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 132.978 hồ sơ, giải quyết quá hạn 01 hồ sơ), còn tồn trong hạn giải quyết là 503 hồ sơ.


Tại buổi làm việc, các thành viên tham dự đã tập trung phân tích, làm rõ một số nội dung về tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn, hồ sơ phải trả lại cho tổ chức, cá nhân; việc công khai xin lỗi khi giải quyết thủ tục hành chính quá hạn của các cơ quan, đơn vị; công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4…


Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, ông Trần Thanh Danh, UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị xã trong những năm qua, đặc biệt là số lượng hồ sơ phát sinh trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.


Đồng thời đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân nắm, hiểu và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, bổ sung thêm các nội dung niêm yết mới vào các văn bản thủ tục hành chính; thực hiện số hóa hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến; quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức công vụ cho các cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết thủ tục hành chính công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân./.

Ông Trần Thanh Danh, Phó Chủ tịch HĐND thị xã kết luận tại buổi làm việc
 

TH. Văn Đệ

Số lượt xem: 272

Tin đã đưa
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.