Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Khối nhà nước

Khối nhà nước
Thứ bảy, 30/05/2020, 11:24
Màu chữ Cỡ chữ
Khối nhà nước
 
THƯỜNG TRỰC HĐND  
 
 
- Chủ tịch: Ông Nguyễn Chí Thiện
 
- Phó chủ tịch: Ông Trần Thanh Danh
 
- Phó Ban Kinh tế: Ngô Hoàng Kiệt
 
- Phó Ban Pháp chế: Trần Thị Thanh Trúc
 
 
THƯỜNG TRỰC UBND  
 
- Chủ tịch: Ông Đỗ Minh Thắng
 
- Phó chủ tịch: bà Nguyễn Cẩm Tú
 

Các Phòng, ban trực thuộc UBND  

Văn phòng HĐND-UBND thị xã: Điện thoại 0291 3850 260
 
- Chánh Văn phòng: ông Nguyễn Nam Duy
 
- Phó Chánh Văn phòng: bà Nguyễn Thị Ngọc Liên
 
- Phó Chánh Văn phòng: ông Huỳnh Thành Trung
 
Phòng Quản lý đô thị: Điện thoại: 0291 3847 812
 
- Trưởng phòng: 

- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Quốc Toản
 
- Phó trưởng phòng: Ông Ngô Văn Hà
 
 Phòng Tài nguyên và Môi trường: Điện thoại : 0291 3847 758
 
- Trưởng phòng: Ông Phan Quốc Lâm
 
- Phó Trưởng phòng: Ông Đỗ Thanh Trực
 
- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Trường
 
Phòng Tài chính  - Kế hoạch: Điện thoại: 0291 .3850 .365

- Trưởng phòng: Ông Quách Kính Hiếu

- Phó Trưởng phòng: Ông Lương Chí Nguyện
 
Phòng Nội vụ: Điện thoại: 0291 3850654 - 3848857 

- Trưởng phòng: Ông Phan Hoàng Thắng
 
- Phó Trưởng Phòng: Ông Huỳnh Minh Trí
 
Phòng Lao động - Thương binh &  Xã hội : Điện thoại: 0291 3850364
 
- Trưởng Phòng: Ông Lý Minh Phước
 
- Phó Trưởng phòng: Ông Lê Quốc Chiến
 
Phòng Tư pháp: Điện thoại: 0291 3851 182
 
- Trưởng phòng: Ông Trịnh Văn Bền

- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Văn Rồng
 
Phòng Văn hóa và Thông tin: Điện thoại: 0291 3850 251
 
- Trưởng phòng: Ông Đinh Văn Vẹn

- Phó trưởng phòng: Ông Trần Ngọc Giỏi
 
Phòng Y tế: Điện thoại: 0291 3848 353
 
- Trưởng phòng: Ông Hà Văn Phô
 
Phòng Giáo dục - Đào taọ: Điện thoại: 0291 3850 253
 
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Bình
 
- Phó Trưởng phòng: Ông Trịnh Minh Trung
 
- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hoàng Phương
 
Phòng Dân tộc: Điện thoại: 0291 3847 756
 
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hùng Lũy
 
- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Đương
 
Phòng Kinh tế: Điện thoại: 0291 3850219
 
- Trưởng phòng: Ông Mai Thanh Lạc
 
- Phó trưởng phòng: Ông Phạm Văn Tới
 
- Phó trưởng phòng: Ông Lê Hoàng Bảo
 
Đài Truyền thanh: Điện thoại: 0291 3850 803
 
- Giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Toàn

- Phó Giám đốc: Ông Phan Ngọc Lợi
 
Thanh tra Giá Rai: Điện thoại: 0291 3850 825
 
- Chánh Thanh tra: Ông Phạm Văn Hết
 
- Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Minh Quốc
 
Trung Tâm  văn hóa -  thể thao:  Điện thoại: 0291 3850 011
 
-  Giám đốc: Ông Phạm Văn Nhu
 

Trung Tâm  Dịch vụ Đô thị:  Điện thoại: 0291 3850. 851

 
- Giám đốc: Ông Nguyễn Song Nguyễn

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Lẹ
 
- Phó Giám đốc: Ông Trần Việt Triều
 

Trung tâm y tế:  Điện thoại: 0291 3851. 259

 
- Giám đốc: ông Huỳnh Văn Dũng

 

- Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Sứ

 

- Phó Giám đốc: Ông Trần Hồng Dũng

 

- Phó Giám đốc: Ông Trần Siêm

 

Ban chỉ huy quân sự :  Điện thoại: 0291 3850. 230

 
- Chỉ huy trưởng: Ông Lê Quốc Hận

 

- Chính trị viên: Ông Phạm Phú Triều

 

- Chính trị viên phó: Nguyễn Thanh Tân

 

Công an : Điện thoại: 0291 3850. 243 
 
- Trưởng Công an: Ông Nguyễn Văn Hoàng

- Phó Trưởng Công an: Ông  Châu Hoàng Đấu
  
- Phó Trưởng Công an: Ông Lê Châu Pha

- Phó Trưởng Công an: Ông Trần Minh Trí
 
- Phó trưởng Công an: Ông Trần Văn Khoa  
 

Viện kiểm sát :  Điện thoại: 0291 3850.246

 

- Viện Trưởng: Ông Trần Minh Khôi

 

- Phó viện trưởng: ông Nguyễn Văn Thoàng

 

Chi Cục thi nhành án  :  Điện thoại: 0291 3850. 189
 
- Chi Cục trưởng: Ông Nguyễn Ngọc Sang
 
- Chi Cục phó: Ông Lê Minh Phước
 
- Chi Cục phó: Ông Nguyễn Minh Đương
 
Tòa án nhân dân  :  Điện thoại: 0291 3850. 257
 
- Chánh án: Bà Nguyễn Thị Ngoan
 
- Phó Chánh án: ông Trần Minh Tấn
 
Chi cục thuế: Điện thoại: 0291 3850 217 - 3849 530
 
- Chi Cục trưởng: Ông Nguyễn Thành Lập
 
- Phó Chi cục : Ông Tô Quốc Nam
 
- Phó Chi cục : Ông Nguyễn Thanh Hiền
 
Chi Cục thống kê  :  Điện thoại: 0291 3850. 735
 
- Chi cục trưởng: Ông Kiều Kiện Toàn
 
Kho Bạc Nhà nước: Điện thoại: 0291 3850.  993
 
- Giám đốc: Ông Ngô Văn Vinh
 
- Phó Giám đốc: Ông Phan Quốc Nam
 
Ngân hàng Nông nghiệp: Điện thoại: 0291 3851 . 241
 
- Giám đốc: Ông Hà Thanh My
 
- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Tấn Hưng
 
- Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Xuân Mơ
 
Ngân hàng chính sách: Điện thoại: 0291 3670 799
 
- Giám đốc: Ông Phan Thanh Huyền
 
- Phó Giám đốc: Bà Lê Nhật Thu
 
Chi nhánh Điện lực: Điện thoại: 0291 3580 831
 
- Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Cầu

- Phó Giám đốc: Ông Lê Hoàng Hôm
 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Điện thoại: 0291 3851 452

- Giám đốc: Ông Hồ Nguyên Khang

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Hồng
 
- Phó Giám đốc: ông Nguyễn Huy Khanh
 
Bưu điện: Điện thoại: 0291 3849 940

- Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Nhanh
 
Thư Viện  :  Điện thoại: 0291 3851. 901
 
- Giám đốc: Bà Trần Thị Thanh Mai
 
- Phó giám đốc: Bà Giang Kim Mới
 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai :  Điện thoại: 0291 3848 758
 
- Giám đốc: Ông Trần Trung Bách
 
- Phó giám đốc: ông Kỵ
 
- Phó giám đốc: Ông Nguyễn Hoàng Anh
 
Ban quản lý dự án :  Điện thoại: 0291 3851 883
 
 - Giám đốc: Ông Lưu Quang Anh
 
Trường THPT  Giá Rai Điện thoại: 0291 3851 657

- Hiệu Trưởng: Ông Dư Quốc Kiệt

- Phó Hiệu trưởng: Ông Nguyễn Mạnh Liêu
 
- Phó Hiệu trưởng: Ông Trần Văn Nghĩa
 
Trường THPT Nguyễn Trung Trực Điện thoại: 0291 3849 399

- Hiệu Trưởng: Ông Đỗ Sơn Lâm

- Phó Hiệu trưởng: Ông Lê Quốc Vụ Khanh
 
- Phó Hiệu trưởng: Ông Nguyễn Thanh Giàu
 
Phó Hiệu trưởng: Ông Đoàn Thanh Ngọt
 
Trường THPT Tân Phong: Điện thoại: 0291 3853 610
 
- Hiệu Trưởng: Ông Võ Nhật Minh Tâm

- Phó Hiệu trưởng: Ông Nguyễn Hoàng Diệu
 
Hội Chữ thập đỏ: Điện thoại: 0291 3851 177
 
- Chủ tịch: Ông Trần Văn Tuấn
 
- Phó Chủ tịch: Bà Huỳnh Thanh Kiều
 
Hội Đông y: Điện thoại: 0291 3851 866
 
- Chủ tịch: Ông Phạm Hoàng Kiếm
Hội Nạn nhân chất độc da cam ĐIOXIN: 
 
- Chủ tịch: Ông Ngô Việt Ảnh
 
- Phó Chủ tịch: Mai Hoàng Phương
Hội Khuyến học: Điện thoại: 
 
- Chủ tịch: Huỳnh Thu Hiền
 
- Phó Chủ tịch: Hồ Liên hiệp
 

Số lượt xem: 653

 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.