Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 và danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Dự án kêu gọi đầu tư
Thứ ba, 15/02/2022, 13:29
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 và danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

     Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022 tỉnh Bạc Liêu.

     Nhằm nâng cao hoạt động xúc tiến đầu tư và công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn thị xã Giá Rai. Văn phòng HĐND-UBND thị xã Giá Rai đăng tải thông tin nội dung Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (gồm:Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 và Phụ lục 2: Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh) lên Cổng thông tin điện tử của của thị xã để người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư biết và thực hiện./.

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022

Danh mục các dự án kiêu gọi đầu tư năm 2022

VP. HĐND-UBND thị xã

Số lượt xem: 2682

 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.