Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

An ninh - Quốc phòng
Thứ tư, 20/01/2021, 16:42
Màu chữ Cỡ chữ
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

      Trong những năm qua, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn thị xã ngày càng phát triển; Các công trình xây dựng tăng mạnh cả về số lượng, chất lượng và quy mô, thu hút đầu tư các dự án có quy mô lớn, làm thay đổi nhanh diện mạo đô thị của thị xã theo trục Quốc lộ 1A và đặc biệt là ở 03 Phường. Với sự phát triển đó công tác quy hoạch, quản lý, kiểm tra, xử lý trật tự xây dựng trong lĩnh vực đất đai, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông có lúc chưa kịp thời, tình trạng xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch, vi phạm chỉ giới, quy chuẩn xây dựng, tình hình mua bán lấn chiếm vĩa hè mất trật tự an toàn giao thông còn khá phổ biến, có lúc chưa được quan tâm một cách đúng mức. Nguyên nhân khách quan là do nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp (đất xây dựng nhà ở, nhà kho, nhà yến…) ngày càng nhiều, tiền thuế chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở là cao không có khả năng để đóng thuế, nên các cá nhân đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất không xin phép hoặc khi xin phép để chuyển mục đích trong phạm vi xây dựng thì không đảm bảo điều kiện tách thửa đất mà buộc phải chuyển mục đích sử dụng đất hết thửa đất cho nên dẫn đến việc sử dụng đất không đúng mục đích ngày càng nhiều. 
       Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan là do một bộ phận người dân ít chịu quan tâm đến công tác tìm hiểu pháp luật liên quan các lĩnh vực xây dựng, đất đai, giao thông, … Vì vậy, cần phải phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm truyền đạt thông tin, nội dung pháp luật, giúp cho đối tượng này có hiểu biết nhất định về pháp luật, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của đối tượng thông qua các hình thức, phương tiện, biện pháp thích hợp.
      Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, UBND thị xã chỉ đạo Phòng Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành kế hoạch tuyên truyền các văn bản pháp luật nói chung, trong đó đã tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm, nắm chắc nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Kết quả:
       - Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức 01 cuộc tập huấn công tác thi hành pháp Luật về quản lý, xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ, Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng cho 40 cán bộ công chức của các ban, ngành thị xã và các xã, phường tham dự; in ấn tuyên truyền hơn 5.000 tờ bướm.
      - Tổ chức 01 Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới cho hơn 70 cán bộ, công chức là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể thị xã. Cấp phát được hơn 70 bộ tài liệu về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tổ chức được 02 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Phong Thạnh và xã Phong Thạnh A cho hơn 100 cán bộ, công chức tham dự.
     - Phối hợp Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và Ban An toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu hướng dẫn thi hành pháp Luật về trật tự an toàn giao thông, in ấn 200 cuốn cẩm nang và 10.000 tờ bướm tuyên truyền về Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, 200 tờ bướm tuyên truyền Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ. Đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, trật tự thị xã tổ chức 42 cuộc tại cộng đồng dân cư, các nhà máy chế biến thủy sản, các điểm trường học, cấp phát hơn 10.000 tờ rơi tuyên truyền, hơn 200 cuốn cẩm nang tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và đường thủy.

 

                              Một số tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền trong năm 2020
       Nhìn chung, công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã từng bước đi vào nề nếp, các vụ việc xảy ra được phát hiện và xử lý kịp thời, trình tự, thủ tục xử phạt thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, xử phạt đúng người, đúng hành vi vi phạm. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, hậu quả do hành vi gây ra được khắc phục kịp thời, góp phần ổn định chính trị xã hội, phát triển kinh tế của địa phương.
      Các hành vi vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã Giá Rai đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội nói chung, đặc biệt trên địa bàn thị xã Giá Rai nói riêng. Do đó, công tác xử lý vi phạm hành chính có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính trong đời sống kinh tế - xã hội, là cơ sở để đảm bảo công bằng xã hội và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.
     Trong năm 2020, Chủ tịch UBND thị xã ban hành 71 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt thu được là 821.761.000 đồng. Chủ tịch UBND các xã, phường ban hành 191 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt thu được là 120.950.000 đồng. Tuy nhiên vẫn còn 46 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa được người dân chấp hành đúng theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân chủ yếu là do người vi phạm không có ở địa phương, hoàn cảnh khó khăn chưa có tiền đóng phạt; ý thức tuân thủ pháp luật chưa cao; chưa áp dụng các biện pháp bắt buộc thi hành theo quy định…/.
 

Th. Văn Đệ

Số lượt xem: 94

 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.