Lịch làm việc của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã (từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021) Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021) Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021) Thông tin chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 và danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Lịch làm việc của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã (từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021) Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021) Ngày 28/5/2021, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Giá Rai đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thị xã Giá Rai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021) Cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An góp phần thực hiện công trình xã hội, hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại thị xã Giá Rai Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021)
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null CÔNG TÁC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

An ninh - Quốc phòng
Thứ tư, 06/01/2021, 11:24
Màu chữ Cỡ chữ
CÔNG TÁC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

       Ngày 31/12/2020, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Minh Thắng, Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
       Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã về công tác quân sự, quốc phòng địa phương của thị xã đạt được những kết quả đáng mừng; cụ thể như: Tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ thị xã theo sự chỉ đạo của trên. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập đúng theo quy định; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 171/170 đạt 100,5% chỉ tiêu trên giao (vượt 01), đúng luật, chất lượng đảm bảo theo yêu cầu; đưa cán bộ thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh ở tỉnh đạt 100% chỉ tiêu trên giao; đặc biệt trong phòng, chống Covid-19 Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã thực hiện đầy các mặt công tác theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; công tác ứng phó, phòng chống thiên tai (hỏa hoạn, lốc xoáy, sạt lỡ đất) Ban Chỉ huy Quân sự thị xã kịp thời huy động lực lượng Dân quân tham gia khắc phục hậu quả, góp phần ổn định cuộc sống. Công tác xây dựng, quản lý, huấn luyện các lực lượng được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, thực hiện ngày càng có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác Dân vận, công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ hộ nghèo, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.
       Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn những mặt hạn chế nhất định đó là: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có mặt chưa đạt theo yêu cầu, tình trạng chống, trốn nghĩa vụ quân sự còn nhiều; công tác sẵn sàng chiến đấu ở xã, phường có lúc duy trì chưa nghiêm; việc phối hợp nắm bắt tình hình, báo cáo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở có lúc chưa được kịp thời; phong trào thi đua quyết thắng cụm xã, phường có mặt còn hạn chế.
     Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020, đồng chí Đỗ Minh Thắng, Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tập trung làm tốt một số nội dung sau đây:
      Một là: tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Qua đó, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng tư tưởng, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.
     Hai là: tham mưu cho Thị ủy, HĐND và UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng ở địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, làm tốt công tác phòng thủ dân sự, phòng không nhân dân, gắn với phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phòng, chống có hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 và chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; tổ chức duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bổ sung hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án tác chiến phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, kịp thời xử trí có hiệu quả các tình huống xảy ra, bảo vệ Đảng, chính quyền và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 
        Ba là: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu năm 2021 theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và yêu cầu “Nhanh, mạnh, chính xác”; tập trung huấn luyện cho bộ đội thường trực, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ thành thục các loại vũ khí, khí tài được trang bị, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.
Bốn là: xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021 theo phương châm "tuyển quân nào chắc quân đó", đảm bảo đưa quân về trên đạt chỉ tiêu trên giao; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, kịp thời củng cố bộ máy cơ quan quân sự các cấp, nhằm xây dựng quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Làm tốt công tác vận động quần chúng, công tác chính sách hậu phương quân đội… xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân với dân, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” luôn in đậm trong tâm trí và tình cảm yêu thương của nhân dân.
      Năm là: tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; xây dựng cơ quan Quân sự từ thị xã đến các xã, phường vững mạnh toàn diện; chấp hành nghiêm điều lệnh, tác phong và lề lối làm việc của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, gắn với xây dựng cơ quan mẫu mực, nề nếp, chính quy. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
      Bên cạnh đó, sau Hội nghị này, ngoài việc quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện. Đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, đồng chí Đỗ Minh Thắng, Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu:
    - Các đồng chí Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã được phân công chỉ đạo địa bàn phải cùng cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã bám sát địa bàn, theo dõi, giúp đỡ và chịu trách nhiệm trước cấp trên về kết quả tuyển quân của xã, phường được phân công chỉ đạo.
    -  Các xã, phường tập trung thực hiện tốt một số công việc sau:
   + Phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục gia đình và thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021, chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ.
   + Phân công cán bộ theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng của thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 để thực hiện tốt theo phương châm "tuyển quân nào chắc quân đó".
   + Những trường hợp thực hiện không nghiêm, không chặt chẽ, để xảy ra sai sót hoặc giao quân không đạt chỉ tiêu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã./.
 

Th. Văn Đệ

Số lượt xem: 250

 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.