Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Chính trị
Thứ tư, 22/02/2023, 14:17
Màu chữ Cỡ chữ
Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 08/12/2022, của Ban Thường vụ Thị ủy về việc “Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Ban Tuyên giáo Thị ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thị xã nghiên cứu, học tập, quán triệt các Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), kết quả tổ chức các cuộc hội nghị có 856 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập.


Tại các Hội nghị, quán triệt nghị quyết các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Văn Vàng, báo cáo viên Tỉnh ủy, đồng chí Quách Kính Hiếu báo cáo viên Thị ủy, triển khai các nội dung tại Hội nghị như:  Nghị quyết số: 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số: 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số: 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, về tiếp tục đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số: 45-KL/TW, ngày 17/11/2022, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, về Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Thông qua Hội nghị quán triệt nghị quyết, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên của các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã nắm được nội dung cốt lõi của Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương sáu (khóa XIII), từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ra sức phấn đấu thi đua trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đặt ra trong tình hình mới./.


 

Ngọc Trân - BTG

Số lượt xem: 128

Tin đã đưa
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.