Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ban Tuyên giáo thị ủy Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946– 06/01/2021)

Tin tức|Chính trị
Thứ tư, 23/12/2020, 14:10
Màu chữ Cỡ chữ
Ban Tuyên giáo thị ủy Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946– 06/01/2021)

      Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTGTU, ngày 14/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2021)” đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể chính trị xã hội thị xã:
      Mục đích: Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của Quốc hội đối với cách mạng Việt Nam; thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước cũng như sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nổ lực vượt qua khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, nắm bắt thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Quốc hội khóa XIV; các hoạt động tuyên truyền phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa cao, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
       Nội dung: Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến và kết quả của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sự phát triển và lớn mạnh của Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ; vị trí vai trò và đóng góp to lớn của Quốc hội Việt Nam; nhấn mạnh việc thực hiện chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao, gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với Nhân dân; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng đối với Quốc hội Việt Nam; kết quả trong đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tuyên truyền về kết quả nổi bật trong hoạt động của Đoàn đại biểu quốc hội, các vị đại biểu quốc hội tỉnh Bạc Liêu qua các thời kỳ gắn với những chặng đường đổi mới, phát triển của đất nước và của tỉnh; sự phối hợp hiệu quả của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của địa phương; khẳng định vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri tỉnh Bạc Liêu và cả nước”; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Quốc hội Việt Nam nói chung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu nói riêng; tôn vinh những công lao, đóng góp của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm ở các cấp, các ngành theo qui định của Đảng, Nhà nước; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
       Hình thức tuyên truyền: Đẩy mạnh tuyên truyền trên Đài Truyền thanh, trang thông tin điện tử của thị xã và cơ quan, đơn vị, thông qua hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; lồng ghép với các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.
     Căn cứ vào Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy, các ngành đoàn thể chính trị xã hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên các tầng lớp Nhân dân tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/19346 –  06/01/2021) lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa phương, đơn vị.
Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm văn hóa thể thao thị xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan về ý nghĩa 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; đài truyền thanh thị xã tăng cường phát thanh, tiếp âm, phát sóng các hoạt động tuyên truyền 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam./.
 

Ngọc Trân – BTG

Số lượt xem: 171

 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.