UBND thị xã Giá Rai làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về “công tác quản lý Nhà nước, việc thực hiện chính sách, pháp luật trong bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Giá Rai, giai đoạn 2018 - 2020” HỘI LHPN THỊ XÃ GIÁ RAI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Ban Tuyên giáo Thị ủy Giá Rai tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021) Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021) Lấy ý kiến dự thảo dự án lập Quy hoạch sử dụng đất kỳ 2021 - 2030 của thị xã GIá Rai, tỉnh Bạc Liêu Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021) Cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An góp phần thực hiện công trình xã hội, hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại thị xã Giá Rai Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021) Lịch làm việc của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã (từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021)
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ban Tuyên giáo Thị ủy Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2021)

Tin tức|Văn hóa - Xã hội
Thứ tư, 15/09/2021, 10:28
Màu chữ Cỡ chữ
Ban Tuyên giáo Thị ủy Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2021)

Ngày 13/9/2021 Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU, ngày 13/9/2021 về “Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn Thị xã.
     Nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân thị xã về về sự ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đường Hồ Chí Minh trên biển; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
     Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền về bối cảnh lịch sử, đường lối, chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong việc quyết định mở tuyến đường chiến lược quan trọng trên biển, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc; những chiến công và thành tích vẻ vang của Đường Hồ Chí Minh trên biển; khẳng định Đường Hồ Chí Minh trên biển là biểu tượng vinh quang, tự hào của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc; Tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp to lớn của Nhân dân cả nước, của cán bộ, chiến sĩ “Đoàn tàu không số” (Đoàn 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 - Quân chủng Hải quân) và Nhân dân cả nước nói chung, Bạc Liêu nói riêng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Tập trung tuyên truyền, nêu bật sự mưu trí, sáng tạo, quyết đoán, ý chí quật cường, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của lực lượng vận tải quân sự đường biển; những bài học kinh nghiệm quý về hoạt động của Đường Hồ Chí Minh trên biển; quá trình xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, thật sự là lực lượng nòng cốt trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ biển, đảo Tổ quốc; Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển. Chú trọng làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và mỗi người dân trong bảo vệ, giữ gìn, khai thác các nguồn lợi từ biển, đặc biệt lଠvai trò nòng cốt của Hải quân nhân dân Việt Nam trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương VIII (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
     Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử Thị xã, mạng xã hội về các hoạt động kỷ niệm: Phổ biến Đề cương tuyên tuyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021) do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam biên soạn; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan bằng pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, bảng điện tử, các hoạt... Việc tuyên truyền phải dựa vào nguồn thông tin, tư liệu chính thống do các cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng cung cấp, phát hành; không khai thác những tư liệu, nội dung nhạy cảm về chính trị, ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao, những vấn đề có ý kiến khác nhau, dễ bị các thế lực thù địch khai thác, xuyên tạc, tạo nên những điểm nóng trong dư luận xã hội.
     Trên cơ sở Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy, các địa phương, đơn vị, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy, các phòng, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân phù hợp với tình hình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình hiện nay, bảo đảm thiết thực, gắn với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; tuyên truyền thông qua hội nghị sinh hoạt đảng, sinh hoạt các tổ chức chính trị - xã hội, phát động các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động đền ơn đáp nghĩa... treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trước trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đón xem Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, Chương trình truyền hình trực tiếp gặp mặt nhân chứng lịch sử từ Đài Truyền hình Việt Nam và phim tài liệu Đường Hồ Chí Minh trên biển. Phòng Văn hóa, Thông tin: Hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, chú trọng tuyên truyền bằng panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thị xã theo dõi, quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa thông tin không đúng định hướng, xuyên tạc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đài Truyền thành thị xã: Có kế hoạch tăng thời lượng tuyên truyền về sự kiện này, tăng cường các tin, bài tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển do cấp Trung ương và các địa phương, đơn vị tổ chức; tập trung tuyên truyền đậm nét trong ngày 23/10/2021. Đồng thời, hướng dẫn hệ thống truyền thanh các xã, phường tăng cường tuyên truyền,  chia sẻ thông tin về Đề cương và các hoạt động tuyên truyền Đường Hồ Chí Minh trên biển. 
     Khẩu hiệu tuyên truyền:
     1. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)!
     2. Đường Hồ Chí Minh trên biển - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng!
      3. Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc!
      4. Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc!
      5. Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam!
      6. Mài sắc ý chí, kiên cường bám biển!
      7. Đảo là nhà, biển cả là quê hương!
      8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
      9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
      10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
    Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường dân tộc ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Ngọc Trân - BTG

Số lượt xem: 26

Tin đã đưa
 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.