UBND thị xã Giá Rai làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về “công tác quản lý Nhà nước, việc thực hiện chính sách, pháp luật trong bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Giá Rai, giai đoạn 2018 - 2020” HỘI LHPN THỊ XÃ GIÁ RAI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Ban Tuyên giáo Thị ủy Giá Rai tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021) Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021) Lấy ý kiến dự thảo dự án lập Quy hoạch sử dụng đất kỳ 2021 - 2030 của thị xã GIá Rai, tỉnh Bạc Liêu Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021) Cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An góp phần thực hiện công trình xã hội, hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại thị xã Giá Rai Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021) Lịch làm việc của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã (từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021)
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ban Tuyên giáo Thị ủy Hướng dẫn truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ, (10/10/1911 – 10/10/2021)

Văn hóa - Xã hội
Thứ ba, 07/09/2021, 10:31
Màu chữ Cỡ chữ
Ban Tuyên giáo Thị ủy Hướng dẫn truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ, (10/10/1911 – 10/10/2021)

Ngày 30/8/2021 Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021), hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn Thị xã
     Nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân thị xã về công lao và cống hiến to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố và bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Lê Đức Thọ, tích cực học tập, lao động, cống hiến trí tuệ, sức lực để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
     Nội dung tuyên truyền: Cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Đức Thọ, đặc biệt trong cuộc Cách mạng Tháng Tám (1945) và trong sự nghiệp giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; Công lao đóng góp của đồng chí Lê Đức Thọ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, giúp cách mạng Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Khơme đỏ; khẳng định đồng chí Lê Đức Thọ là một cán bộ lãnh đạo có tài năng về nhiều mặt: Nhà ngoại giao tài ba, nhà thương thuyết có tầm nhìn chiến lược, khôn khéo; “kiến trúc sư” có công lớn đối với công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức; một tâm hồn thơ giàu cảm xúc, một nhà thơ để lại nhiều tác phẩm có giá trị trong nền thơ ca cách mạng Việt Nam; những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Lê Đức Thọ - Người chiến sĩ cách mạng kiên cường, bất khuất, suốt đời trung thành, tận tụy với nước, với dân; đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; luôn có tinh thần tiến công, lạc quan cách mạng, chủ động, quyết đoán và sáng tạo; hết lòng thương yêu đồng đội, đồng chí và đồng bào; nhà lãnh đạo tài năng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc học tập và noi theo tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng của đồng chí Lê Đức Thọ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân phải trên tinh thần nghiêm túc và tự giác.
     Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm: trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử thị xã. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế và diễn biến của dịch bệnh Covid -19, chỉ đạo và tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch như: Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...), tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, pa nô, áp phích...); phổ biến Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Lê Đức Thọ do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị xã hội.
     - Các khẩu hiệu tuyên truyền:
     1. Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 – 10/10/2021)! 
     2. Đồng chí Lê Đức Thọ - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất!
     3. Đồng chí Lê Đức Thọ - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
     4. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
     5. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 
     6. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 
     Căn  cứ tinh hình thực tế của địa phương, đơn vị, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thị ủy, các phòng, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân để ôn lại về cuộc đời hoạt động và những cống hiến, đóng góp của đồng chí Lê Đức Thọ cho sự nghiệp cách mạng dân tộc; qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết lần thứ XIII của thị xã đề ra./.

Ngọc Trân - BTG

Số lượt xem: 24

Tin đã đưa
 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.