UBND thị xã Giá Rai làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về “công tác quản lý Nhà nước, việc thực hiện chính sách, pháp luật trong bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Giá Rai, giai đoạn 2018 - 2020” HỘI LHPN THỊ XÃ GIÁ RAI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Ban Tuyên giáo Thị ủy Giá Rai tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021) Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021) Lấy ý kiến dự thảo dự án lập Quy hoạch sử dụng đất kỳ 2021 - 2030 của thị xã GIá Rai, tỉnh Bạc Liêu Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021) Cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An góp phần thực hiện công trình xã hội, hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại thị xã Giá Rai Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021) Lịch làm việc của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã (từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021)
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành kế hoạch Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay

Văn hóa - Xã hội
Thứ tư, 01/09/2021, 10:35
Màu chữ Cỡ chữ
Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành kế hoạch Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay

 Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BTGTU, ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay, Ban Tuyên giáo Thị ủy xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay  trên địa bàn thị xã 
     Yêu cầu: Tập trung tuyên truyền tạo sự đồng thuận, hưởng ứng trong Nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Thông tin về dịch bệnh cần cân bằng với các dòng thông tin khác, phản ánh đầy đủ mọi mặt của đời sống xã hội. Tăng cường các thông tin tích cực, thúc đẩy và lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, sẻ chia, đoàn kết của dân tộc; tránh gây tâm lý hoang mang, bi quan, lo lắng, nhưng cũng không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng phát huy ưu thế của nền tảng internet, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự chuyển biến, có sức lan tỏa, thuyết phục trong toàn xã hội; chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền cần có tính dự báo, kịp thời và cụ thể; phân công trách nhiệm công việc rõ ràng; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị chức năng để tổ chức thực hiện đạt kết quả. Thực hiện nghiêm túc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền.
     Nội dung tuyên truyền: Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã, Ban Chỉ đạo các cấp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó nhấn mạnh 03 mục tiêu mà Trung ương đề ra, đó là: (i) Ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi nhanh dịch bệnh, sớm ổn định tình hình, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường; (ii) Bảo đảm mục tiêu kép: Phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân và bảo đảm điều kiện cho phục vụ sản xuất, kinh doanh; (iii) Tập trung hỗ trợ các khu vực, địa bàn có số ca nhiễm cao, tình hình, diễn biến dịch phức tạp; thông tin, tuyên truyền toàn diện, kịp thời, chính xác nhưng có chọn lọc, đúng mức, đúng thời điểm về diễn biến tình hình dịch bệnh, các yếu tố và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chuyên môn; truyền thông giáo dục sức khỏe để cộng đồng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe và chủ động phòng ngừa dịch bệnh, trong đó, chú trọng thông điệp “5K + vaccine” và ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19; phản ánh những nỗ lực của Chính phủ, Bộ Y tế trong đàm phán mua và cung ứng vaccine về Việt Nam, đáp ứng nhu cầu sử dụng vaccine của Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19; truyền thông kêu gọi người dân yên tâm, tin tưởng, tích cực hưởng ứng công tác tiêm chủng theo tinh thần “Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp, đồng hành ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19; truyền tải thông điệp quốc tế về một Việt Nam đang nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19 với phương cách phù hợp, có chính trị - xã hội ổn định, kinh tế giàu tiềm năng phát triển, xã hội đoàn kết, nhân văn, là thành viên trách nhiệm, tích cực cùng nhân loại phòng, chống đại dịch. Phản ánh tình hình phòng, chống dịch trên thế giới khách quan, cân bằng, phù hợp; qua đó giúp cán bộ, Nhân dân nhận thức rõ ràng về vị thế tích cực của Việt Nam trong bức tranh chung của thế giới, tăng cường lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào Đảng. Tránh rơi vào “cuộc chiến truyền thông” giữa các nước lớn liên quan đến nguồn gốc virus, chất lượng vaccine, bảo đảm quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
     Căn  cứ vào kế hoạch trên các địa phương, đơn vị, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thị ủy, các phòng, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình hiện nay; các tổ chức của Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi...bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận, những khó khăn, vướng mắc trong đời sống sinh hoạt của đoàn viên, hội viên, Nhân dân; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những giải pháp thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên, nhất là đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính xác, tích cực trên mạng xã hội và internet; tăng cường tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời tổ chức các hoạt động từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh, những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; Phòng Văn hóa thông tin xây dựng kế hoạch phối hợp, chia sẻ, cung cấp thông tin kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị chức năng; bảo đảm thông tin thống nhất, xuyên suốt, minh bạch, rõ ràng, nhanh chóng, chính xác, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội; đồng thời, phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; chú trọng các kênh tuyên truyền hiện đại với phát huy vai trò hệ thống thông tin tuyên truyền tuyến cơ sở; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thông tin, truyền thông; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với những thông tin giả, không đúng sự thật, đưa các tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch; kịp thời ghi nhận, biểu dương các cơ quan thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; xử lý các tài khoản mạng xã hội đăng tải các thông tin xuyên tạc, phản động gây hoang mang, kích động dư luận xã hội. Trung tâm Y tế: chủ động, cung cấp thông tin kịp thời về các vấn đề liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chỉ đạo và định hướng, quản lý thông tin tuyên truyền để thường xuyên có đánh giá chính xác, điều chỉnh kịp thời việc định hướng thông tin, cung cấp nội dung và liều lượng thông tin phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo từng giai đoạn, tình hình cụ thể; đề xuất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã chỉ đạo: Thống nhất một đầu mối cung cấp nội dung thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thị xã; yêu cầu các xã phường tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin; không công bố, cung cấp thông tin về các phương án, kịch bản phòng, chống dịch, số liệu ca tử vong chưa rõ nguyên nhân (như tử vong sau tiêm chủng, tử vong bất thường khi nghi mắc COVID-19...), những vấn đề nhạy cảm, được dư luận quan tâm... khi chưa có ý kiến chính thức từ Ban Chỉ đạo và cơ quan chuyên môn. Quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, chỉ đạo các trạm y tế, đặc biệt là nhân viên y tế phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm để làm tốt vai trò của người thầy thuốc; đồng thời, là những tuyên truyền viên, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, giữ gìn, nâng cao sức khỏe bản thân và gia đình. Ban Chỉ đạo 35 các cấp: nắm chặt tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, chỉ đạo các nhóm cộng tác viên có tin, bài đấu tranh, phản bác kịp thời và ngăn chặn thông tin, luận điệu sai trái, thù địch trên các trang mạng xã hội; chia sẻ và có các bài viết giải thích, làm rõ những vấn đề dư luận còn băn khoăn, bức xúc, chưa hiểu rõ để người dân có thông tin chính xác; đẩy mạnh công tác phối, kết hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền thông tin chính thống qua các trang cá nhân, trang fanpage của đoàn viên, hội viên, sinh viên, cán bộ, công chức, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị; chủ động phối hợp với các ngành chức năng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời cung cấp thông tin và định hướng dư luận xã hội theo các nội dung định hướng của Trung ương và của tỉnh. Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy: xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền phù hợp với diễn biến tình hình, yêu cầu của công tác phòng, chống dịch của địa phương, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, tổ chức các biện pháp thông tin, tuyên truyền kịp thời và hiệu quả; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng các cấp thực hiện có hiệu quả trong tuyên truyền công tác phòng, chống dịch; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thực hiện các biện pháp giãn cách để dự báo tình hình. Đài truyền thanh thị xã: Cân đối thời lượng thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh và các thông tin khác phù hợp diễn biến tình hình và theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng.
      Qua đây nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động đúng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về diễn biến, tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của đại dịch COVID-19 cũng như những biến chủng mới do virus SARS-CoV2 gây ra; tin tưởng, đồng lòng thực hiện chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, của Thị ủy và chính sách, pháp luật, giải pháp chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ, UBND thị xã về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch, qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, nỗ lực duy trì lao động, sản xuất nhằm bảo đảm “mục tiêu kép”; quyết tâm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025./.

Ngọc Trân - BTG

Số lượt xem: 21

Tin đã đưa
 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.