Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai chỉ đạo thực hiện công tác sáp nhập ấp và bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2022

Chính trị
Chủ nhật, 20/12/2020, 08:46
Màu chữ Cỡ chữ
Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai chỉ đạo thực hiện công tác sáp nhập ấp và bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2022

        Nhằm triển khai thực hiện sáp nhập 04 ấp (ấp 25 và ấp 24 lấy tên là ấp 24 thuộc xã Phong Thạnh A; ấp 14 và ấp 12 lấy tên là ấp 12 thuộc xã Phong Thạnh Đông) theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 5335/UBND-HCTN ngày 04/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sáp nhập ấp trên địa bàn thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình. Ngày 14/12/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai đã ban hành Công văn số 1045/UBND về việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc sáp nhập ấp và bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2022. 
      Theo đó, đối với việc sáp nhập ấp, Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Phong Thạnh A và Ủy ban nhân dân xã Phong Thạnh Đông tổ chức họp dân triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 23/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sáp nhập ấp trên địa bàn thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình, thời gian triển khai thực hiện hoàn thành trong tháng 12 năm 2020. Đồng thời, rà soát, thống kế nhu cầu giải quyết hồ sơ, giấy tờ những hộ trong khu vực sáp nhập của 04 ấp; đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện thủ tục chuyển, thay đổi, điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ và được miễn phí, lệ phí theo quy định trong năm 2021 (do sáp nhập ấp làm thay đổi tên ấp trên các hồ sơ, giấy tờ).
       Đối với công tác tổ chức bầu cử Trưởng ấp phải thực hiện trong năm 2020 và đúng theo quy định tại Điều 11, 12 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ; các Điều 6,7,8 và 9 của Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hướng dẫn số 02/HD-SNV ngày 16/10/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu về quy trình, thủ tục bầu cử Trưởng khóm, ấp nhiệm kỳ 2019-2022. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện tốt công tác hiệp thương nhân sự và tổ chức bầu cử Trưởng ấp đúng theo các quy định hiện hành; lồng ghép triển khai, tuyên truyền công tác bầu cử đến tất cả hộ dân trên địa bàn ấp 24 thuộc xã Phong Thạnh A, ấp 12 thuộc xã Phong Thạnh Đông biết ngày bầu cử để tham gia bỏ phiếu đầy đủ. Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày kết thúc bầu cử Trưởng ấp, Ủy ban nhân dân xã Phong Thạnh A và Ủy ban nhân dân xã Phong Thạnh Đông có trách nhiệm báo cáo kết quả bầu cử về Ủy ban nhân dân thị xã. 
       Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai đã chỉ đạo giao cho phòng Nội vụ thị xã Giá Rai là cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn xã Phong Thạnh A và xã Phong Thạnh Đông tổ chức thực hiện bầu cử Trưởng ấp đúng theo quy định hiện hành; phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Giá Rai tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai dự toán kinh phí thực hiện trình Ủy ban nhân dân thị xã theo đúng quy định./.
 

TH. Ngọc Lan

Số lượt xem: 170

 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.