Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đảng ủy Sở TTTT ban hành Kế hoạch tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức HCM
Thứ bảy, 30/05/2020, 16:41
Màu chữ Cỡ chữ
Đảng ủy Sở TTTT ban hành Kế hoạch tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/ĐUK ngày 02/02/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh học tập chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, Đảng uỷ Sở Thông tin và Truyền (TTTT) thông ban hành Kế hoạch số 74-KH/ĐU ngày 22/3/2018 tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác năm 2018, được Đảng ủy Sở TTTT xác các nội dung trọng tâm, như sau:

Một là, tổ chức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở; với những nội dung: Phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.
Hai là, từ những nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 và nội dung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Chi bộ trực thuộc chọn những công việc, vấn đề cụ thể mang tính chất đột phá trong thực hiện nhiệm vụ để đăng ký tập trung giải quyết. Mỗi đảng viên dựa vào “Năm chuẩn mực đạo đức của công chức, viên chức ngành TTTT”; chủ đề “Toàn tâm, toàn ý với công việc được giao” và “Rèn luyện tư cách đạo đức cách mạng” xây dựng bản đăng ký rèn luyện, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Kết quả rèn luyện, cam kết là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại tổ chức Đảng và là căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2018.
Ba là, các Chi bộ trực thuộc lựa chọn một nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác từ chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề của từng năm, hoặc lựa chọn chủ đề phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ để trao đổi, thảo luận và vận dụng vào trong thực tế của cơ quan, đơn vị. Việc sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức tập trung 01 lần/tháng tại Hội trường Sở, do Đảng ủy Sở chủ trì. Đảng ủy Sở phân công 01 Chi bộ trực thuộc luân phiên chuẩn bị nội dung sinh hoạt, gồm: Kể chuyện và trình bày cảm nhận qua bài viết, mẩu chuyện kể về Bác; theo đó có ít nhất 02 cá nhân của các chi bộ còn lại phát biểu cảm nghĩ sau khi nghe chuyện kể và xem phim nói về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác. Đồng thời, lồng ghép tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng với buổi sinh hoạt do Tổ phổ biến giáo dục pháp luật của Sở chủ trì, triển khai các văn bản pháp luật có liên quan thiết thực đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị; quyền lợi và nghĩa vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở; văn bản pháp luật về kỷ luật lao động, đạo đức công vụ.
Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm giúp cho đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong thực thi nhiệm vụ công vụ cũng như đối với đời sống xã hội.

Số lượt xem: 2173

 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.