SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
1
1
5
5
5
Thông báo Thứ Hai, 01/06/2020, 19:50
Thông báo thi viên chức Ban QLDA vòng 2 năm 2020  (20/05)
Chi tiết
Kết quả thi viên chức vòng 1 của Ban QLDA - ĐTXDCB thị xã ngày 18-05-2020  (18/05)
Danh sách bảng điểm
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016  (06/08)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-8/TB_39_25_7_2019_UBNDthixagiarai682019_14409.pdf
Về việc công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thị xã Giá Rai  (06/08)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-8/TB_38_25_7_2019_UBNDthixagiarai682019_14355.pdf
Đăng ký tham gia cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ XIV - 2019 tại tỉnh Bạc Liêu  (13/06)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-6/TB481862019_16337.pdf
Về việc phổ biến tổ chức thực hiện Thông tư số 64/TT-BTC ngày 30/7/2018 và triển khai Thông tư số 78/2018/TT-BTC ngày 21/8/2018 của Bộ Tài chính  (10/10)
Để xem chi tiết nội dung Thông tư số 78/2018/TT-BTC, Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày30/7/2018 của Bộ Tài chính, các cơ quan, đơn vị, địa phương tải tại đây./.
Thông báo kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2018  (18/09)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2018-9/thong bao1892018_13150.pdf
Thông báo về việc tạp trung thí sinh ôn thi tuyển công chức nhà nước năm 2016  (18/11)
tải tại đây
Phiếu thu thập thông tin về ứng dụng máy tính, internet các cơ quan hành chính  (29/08)
Phieu_dieu tra may tinh(1)1982016_912412982016_135832.xls
Thông báo tập trung thí sinh dự tuyển viên chức sự nghiệp công lập năm 2016  (26/08)
Thông báo số 36_26_08_2016UBNDthixagiarai2682016_83944.pdf

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày