SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
1
4
5
1
5
Kinh tế - Chính trị Thứ Tư, 24/10/2018, 13:50

Tỉnh Bạc Liêu triển khai, quán triệt Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư tại thị xã Giá Rai

Ngày 23 tháng 10 năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu kết hợp cùng UBND thị xã Giá Rai tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc khmer trong tình hình mới cho hơn 100 đại biểu là các vị sư sãi, Ban Quản trị chùa nam tong Khmer trên địa bàn thị xã Giá Rai.

Tại đây, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 19 bao gồm: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung Ương khóa XI, về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường và đổi mới công tác Dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với đồng bào dân tộc khmer và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.
 
                                                                                                Quang Vinh

Số lượt người xem: 784 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày