SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
5
9
7
9
7
Tin tức - Sự kiện Thứ Hai, 09/05/2016, 18:30

Phường Láng Tròn thị xã Giá Rai tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 và triển khai Kế hoạch giảm nghèo năm 2016

Phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai vừa tổ chức tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2016.

Qua năm 5 năm thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 phường Láng Tròn luôn xem là nhiệm vụ quan trọng nên được tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao. Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, của tỉnh, của thị xã đề ra, hàng năm, phường còn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo với nhiều giải pháp thiết thực như: giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các khóm; phân công các ban, ngành, đoàn thể nhận đỡ đầu hộ nghèo; phát động phong trào thi đua vượt khó thoát nghèo… Theo kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo đầu năm 2011 trên địa bàn phường Láng Tròn có 884 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 22,3% đến cuối năm 2015 toàn phường giảm còn 54 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1,36%, hộ cận nghèo 45 hộ chiếm tỷ lệ 1,13%. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo của phường trong 5 năm qua cũng còn những hạn chế, tồn tại như: kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững; tình trạng lao động chưa qua đào tạo, thiếu kiến thức làm ăn vẫn còn; một số hộ nghèo còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước…

Qua tổng điều tra, rà soát hộ nghèo theo phương thức tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016- 2020 toàn phường 375 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 9,5% và 275 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 6,9%. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh công tác giảm nghèo trong thời gian tới. Ban giảm nghèo phường Láng Tròn triển khai 10 nhiệm vụ và giải pháp giảm nghèo theo phương thức tiếp cận đa chiều năm 2016 cụ thể như: Thành lập ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững theo phương thức tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 từ phường đến các khóm; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2016 đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng về ý nghĩa, mục đích của công tác giảm nghèo, nhất là giáo dục ý thức tự vươn lên thoát nghèo của từng hộ nghèo và cận nghèo; triển khai tốt các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, đào tạo nghề, trao phương tiện sản xuất, nắm nhu cầu của từng hộ nghèo, cận nghèo; phân công các cơ quan, ban, ngành từ phường đến khóm nhận giúp đỡ hộ nghèo; tăng cường vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân và thân nhân hỗ trợ cho hộ nghèo….Nhằm phấn đấu cuối năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn phường Láng Tròn giảm 2% tương đương 73 hộ nghèo./.
                                                                                                         
                                                                                       Thanh Liêm

Số lượt người xem: 856 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày