SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
2
7
4
2
4
Tin tức - Sự kiện Chủ Nhật, 14/06/2020, 20:55

Ban Tuyên giáo Thị ủy Giá Rai Hướng dẫn Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đưa nội dung học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp trong sinh hoạt; tiếp tục quán triệt sâu sắc về Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ,“tự diễn biến”, ”tự chuyển hoá” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 – CT/TU, ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ đảng viên trên địa bàn Thị xã trong năm 2020.

 Căn cứ Kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 17/01/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy về học tập chuyên đề năm 2020 Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Tuyên giáo Thị ủy xây dựng Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy tổ chức, quán triệt, học tập cho tất cả cán bộ, đảng viên. Đồng thời xây dựng kế hoạch học tập làm theo các nội dung chuyên đề năm 2020

- Đối với tập thể: Hàng tháng phải chọn các nội dung trong chuyên đề phân công cụ thể đồng chí phụ trách để sinh hoạt trong Chi bộ hoặc trong cuộc họp cơ quan. Tập thể Chi bộ, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đăng ký công trình, phần việc và tổ chức thực hiện công trình, phần việc mình đăng ký, hàng tháng đánh giá kết quả thực hiện trong chi bộ, cơ quan.

- Đối với cá nhân: Xây dựng kế hoạch đăng ký công việc thực hiện, nội dung đăng ký phải thiết thực, cụ thể, rõ ràng, hướng vào nội dung chuyên đề năm 2020 hoặc tập trung vào những hạn chế yếu kém để đề ra các giải pháp khắc phục sửa chữa, hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, cơ quan. Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, sơ kết định kỳ hàng quý, nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém để chấn chỉnh kịp thời.

Bí thư Chi bộ kiểm tra nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng tháng trước khi họp chi bộ tránh tình trạng nội dung này mà rút ý nghĩa khác, dẫn đến nhận thức sai vấn đề.

 Thời gian: Việc tổ chức sinh hoạt học tập chuyên đề Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, hoàn thành trong tháng 02 năm 2020.

Từ tháng 02 đến tháng 12 năm 2020 thực hiện sinh hoạt chuyên đề hàng tháng. Nội dung cụ thể là:

 • - Tháng 02/2020: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam và hình thức tổ chức đại đoàn kết toàn dân tộc.
 • - Tháng 3/2020: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nguyên tắc đại đoàn kết toàn dân tộc và phương pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
 • - Tháng 4/2020: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng; phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc
 • - Tháng 5/2020: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền trong sạch, vững mạnh làm hạt nhân lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị.
 • - Tháng 6/2020: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng.
 • - Tháng 7/2020: Đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Liên hệ cơ quan, đơn vị, bản thân.
 • - Tháng 8/2020: Phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 • - Tháng 9/2020: Bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 •  - Tháng 10/2020: Những vấn đề đặt ra về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay.
 • - Tháng 11/2020: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • - Tháng 12/2020: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trên cơ sở các nội dung Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy, hàng tháng chi bộ phân công cụ thể đồng chí phụ trách nội dung để thực hiện trong sinh hoạt trong chi bộ./.

 

Ngọc Trân - BTG


Số lượt người xem: 167 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày