SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
2
7
4
9
2
Tin tức - Sự kiện Thứ Sáu, 05/06/2020, 11:35

Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống và xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


               Nhận thức khoa học và giải quyết tốt mối quan hệ giữa cán bộ và lãnh đạo với nhân dân trong chế độ dân chủ là một nội dung trọng yếu của đạo đức trong phát huy dân chủ. Dân chủ được hiểu ngắn gọn: dân là chủ và dân làm chủ. Từ chỗ nâng cao dân trí, bồi dưỡng ý thức, năng lực làm chủ, phát triển văn hóa chính trị và tính tích cực công dân, khuyến khích nhân dân tham gia vào công việc của Đảng, Chính phủ, thì một điều quan trọng là tạo điều kiện cho dân “dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm”.

 

Sự vi phạm đạo đức về mặt dân chủ có nhiều nguyên nhân, trong đó nổi lên là nhận thức chưa đúng Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của cán bộ và lãnh đạo, dẫn đến độc quyền, mệnh lệnh, áp đặt kiểu“quan chủ”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm giai cấp, đúng đường lối, thành tâm học hỏi quần chúng, kiên quyết dựa vào quần chúng, phát động quần chúng thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Phải khiêm tốn, gần gũi quần chúng, không được kiêu ngạo; phải thực sự cầu thị, không được chủ quan.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ rõ “làm cán bộ tức là suốt đời làm đầy tớ trung thành của nhân dân. Mấy chữ a,b,c này không phải ai cũng thuộc đâu, phải học mãi, học suốt đời mới thuộc được”.

Về tư cách người đảng viên, lãnh đạo, Người nói: “Mỗi người đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng: Mình vào Đảng để làm đầy tớ cho nhân dân”. Người giải thích chế độ dân chủ và Đảng lãnh đạo rất rõ ràng: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ. Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả các cán bộ, từ trung ương, đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, bất kỳ ở cấp nào và ngành nào - đều phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Trong khi đề cao đạo đức về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh. Bởi vì, nguyên nhân của bệnh ấy là do nhiều cán bộ ta xa nhân dân, nên không hiểu tâm lý, nguyện vọng của nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân là phát huy quyền của người dân về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe...; phải quan tâm phát triển năng lực, tiềm năng của mọi người dân.

Sợ nhân dân, khi có sai lầm, khuyết điểm thì sợ nhân dân phê bình mình. Không tin cậy nhân dân, họ quên rằng không có lực lượng nhân dân, thì việc nhỏ mấy, dễ mấy làm cũng không xong, có lực lượng nhân dân, thì việc to mấy, khó mấy làm cũng được. Không hiểu biết nhân dân, họ quên rằng nhân dân cần trông thấy lợi ích thiết thực, không thể lý luận suông, chính trị suông. Không yêu thương nhân dân, họ chỉ biết đòi hỏi nhân dân, không thiết thực giúp đỡ nhân dân, thậm chí có nơi cán bộ lừa phỉnh dân, dọa nạt dân.

Đạo đức Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân thể hiện rất rõ ở quan điểm khi Người nói về một trong những điều tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là: “Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Hồ Chí Minh quan niệm phẩm chất cao đẹp nhất của người cách mạng là “yêu nước, thương dân”, thương nhân loại bị áp bức, bóc lột, lấy điều đó là động cơ để làm cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy cán bộ, đảng viên tu dưỡng đạo đức không chỉ ở những việc lớn, mà phải quan tâm đến cuộc sống hằng ngày của nhân dân, từ cái ăn, cái mặc, đi lại, học hành, chữa bệnh. Phải biết tiết kiệm từng đồng tiền, hạt gạo của dân. Trăn trở về đời sống nhân dân, trong Di chúc, Người không quên nhắc nhở Đảng, Nhà nước “chớ nên tổ chức phúng điếu linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.

* Ý nghĩa được rút ra từ liên hệ thực tiễn:

Trong những năm qua, Thị ủy – UBND thị xã Giá Rai ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc thực hiện trong công tác chăm lo đời sống nhân dân và phát huy dân chủ để cho từng Đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày. Trên tinh thần đó, mỗi cán bộ, đảng viên đều quán triệt và nghiêm túc thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo cấp trên, đã thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi và thực hiện tốt công tác phát huy dân chủ và chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó đã phát huy tính tự giác, nâng cao nhận thức trong việc phát huy dân chủ, đã mang lại hiệu quả tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và cá nhân.

Do thống nhất nhận thức, nên thời gian qua các cán bộ, đảng viên của thị xã Giá Rai đã tự giác, tích cực, mạnh dạn tham gia đề xuất nhiều chương trình, kế hoạch, nhiều dự án, mô hình mới, cách làm hay, ý tưởng trong công tác để chăm lo đời sống nhân dân; nhận đỡ đầu hộ nghèo, hỗ trợ tiền mặt, trao phương tiện cho hộ nghèo; ủng hộ quỹ an sinh xã hội hàng năm; hỗ trợ tư liệu sản xuất cho nhân dân, từ đó góp phần phát triển và nâng cao năng suất sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và phát huy dân chủ ở cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một vài đảng viên, cán bộ công chức, viên chức chưa nhận thức đúng đắn về việc phát huy dân chủ và chăm lo đời sống nhân dân, chưa thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, còn ngại trong đóng góp, góp ý trong phát huy dân chủ ở cơ sở. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, trong thời gian tới, chúng ta cần làm tốt một số vấn đề sau đây:

- Thứ nhất: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong chi bộ, từng cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp.

- Thứ hai: nhận thức, nhận diện rõ những tiêu cực và nhắc nhở mọi người đề phòng và khắc phục những tệ nạn trong bộ máy nhà nước: Đặc quyền, đặc lợi; tham ô, lãng phí, quan liêu; tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo…

- Thứ ba: Mỗi cán bộ, công chức, viên chức tự rèn luyện đủ đức, đủ tài, đáp ứng được yêu cầu, bao gồm:

+ Tuyệt đối trung thành với cách mạng.

+ Hăng hái, thành thạo công việc, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân.

+ Cán bộ, công chức phải là những người dám phụ trách, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm nhất là trong những tình huống khó khăn, “thắng không kiêu, bại không nản”.

- Thứ tư: Phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, luôn luôn có ý thức và hành động về sự lớn mạnh, trong sạch của Nhà nước. Đi sâu đi sát cơ sở, nắm tâm tư, nguyện vọng của bà con trong sản xuất, kinh doanh…để tham mưu chi ủy, tham mưu đơn vị mình có kế hoạch cụ thể để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Hơn trước hết, cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Và đó cũng là yêu cầu, trách nhiệm, đồng thời cũng là tình cảm, là nguyện vọng tha thiết của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam yêu nước, để xây dựng một đất nước Việt Nam giàu đẹp, dân chủ; dân tộc Việt Nam độc lập, tự do; nhân dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc./.

Lê Hoàng Bảo

Phòng Kinh tế thị xã Giá Rai

 

 

 

Tài liệu tham khảo:

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Ban Tuyên giáo Trung ương, 2019.

- Phương Nam, 2019. Đạo đức Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Báo Công lý.

- PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, 2018. Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Tạp chí Tuyên giáo số 12/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Trần Thị Quỳnh Nghi, 2019. Vấn đề phát huy dân chủ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Khoa Nhà nước và Pháp luật. Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

 


Số lượt người xem: 204 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày