SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
2
7
2
8
4
Tin tức - Sự kiện Thứ Tư, 03/06/2020, 22:40

Ban Tuyên giáo Thị ủy Giá Rai Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2020) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Thị ủy Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2020) 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, qua đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc về công lao to lớn, sự cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 – CT/TU, ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống xã hội, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đề xuất nội dung, giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền Chuyên đề năm 2020 “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Trên cơ sở đó các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền; Phòng văn hóa - thông tin thị xã tuyên truyền bằng panô, áp phích, khẩu hiệu; Đài truyền thanh thị xã tăng cường tiếp âm, phát sóng, đưa các tin, bài, nêu gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tuyên giáo các xã, phường, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2020) kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ công tác tuyên truyền góp phần; khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, qua đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân Giá Rai vào sự nghiệp đổi mới đất nước./.

 

  Ngọc Trân- BTG


Số lượt người xem: 205 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày