SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
6
0
0
5
1
Tin tức - Sự kiện Thứ Sáu, 22/05/2020, 11:45

ĐẢNG BỘ XÃ PHONG THẠNH TÂY: DẤU ẤN QUA MỘT NHIỆM KỲ

Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong Thạnh Tây đang nô nức thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong nhiệm kỳ qua, nhờ có nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội mà tốc độ phát triển kinh tế của xã Phong Thạnh Tây có những đổi thay bứt phá, đáng tự hào.

             Năm 2018, xã Phong Thạnh Tây đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, cũng xã đầu tiên của thị xã Giá Rai đạt chuẩn nông thôn mới và về đích trước 02 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015- 2020. Diện mạo kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực với kết cấu cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang, kiên cố. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng nuôi trồng thuỷ sản, tận dụng khai thác diện tích đất còn bỏ hoang để phát triển kinh tế hộ gia đình. Chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao… Những thành tích này đã tạo dấu ấn cho một nhiệm kỳ thành công, tạo động lực, quyết tâm cho Đảng bộ xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững.

 Đảng bộ xã Phong Thạnh Tây hiện có 164 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 13 chi bộ. Bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí đảng ủy viên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, lấy chất lượng đời sống toàn diện của người dân làm thước đo cho các phong trào, hoạt động. Từ định hướng đúng đắn, sáng tạo của đảng bộ, quyết tâm của chính quyền và tinh thần đồng thuận của người dân, nên tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đã có bước phát triển nhanh, bền vững. Do chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, từ đó, tình hình nuôi trồng thủy sản có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng đa dạng hóa về loại giống trên một đơn vị diện tích, phương thức nuôi, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào sản xuất, toàn xã có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 4.726 ha, trong đó, phần lớn diện tích được áp dụng mô hình nuôi tôm quãng canh tôm- cua- cá kết hợp là 4.629 ha, có sản lượng bình quân hàng năm thu được 1.020kg/ha/năm, đạt 102% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng/người/năm, đạt 137% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Trong thời gian qua, cấp uỷ đảng- chính quyền địa phương trong xã Phong Thạnh Tây đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trong các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả, nhằm góp phần tăng thêm nguồn thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, kết quả, toàn xã có 162 hộ tham gia thực hiện các mô hình, trong đó, có 51 hộ thực hiện mô hình nuôi dê với tổng đàn 1.050 con; có 85 hộ nuôi cá bóng tượng với tổng số hơn 3.500 con; 26 hộ nuôi cua đinh và ba ba với số lượng là 1.522 con. Về công tác giảm nghèo luôn được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đã hỗ trợ và trao phương tiện cho 67 hộ nghèo, hộ cận nghèo, với số tiền là 201 triệu đồng; xây dựng 30 căn nhà tình thương và 32 căn nhà theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ cho hộ nghèo, với tng số tiền 960 triệu đồng, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên phần lớn hộ nghèo, hộ cận nghèo đều nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình với xã hội và ý nghĩa việc hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…, nên đã chí thú làm ăn, vươn lên thoát nghèo, nếu như đầu nhiệm kỳ tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm 11,01%, thì đến thời điểm này trên địa bàn xã không còn hộ nghèo. Thế mạnh về vị trí địa lý, hệ thống giao thông thuận lợi, có tuyến đường xe ô tô nối từ Quốc lộ 1A về tới Trung tâm xã, có tuyến Quãng Lộ Phụng Hiệp đi qua địa bàn, Đảng bộ đã lãnh đạo Chính quyền và người dân Phong Thạnh Tây phát huy hiệu quả tích cực trong việc phát triển nhanh các hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ giúp giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, nâng cao thu nhập, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, trên địa bàn toàn xã có 06 doanh nghiệp xăng dầu, 01 Trạm triết nạp gas, 02 cơ sở sản xuất hủ tiếu gạo, bánh tráng ghế và 42 hộ thu mua tôm nguyên liệucó 140 cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; chất lượng các hoạt động giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn tiếp tục được duy trì, phát triển. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tiếp tục được đẩy mạnh, xã có khu thiết chế văn hóa, 7/7 trụ sở ấp văn hóa được xây dựng khang trang sạch đẹp đáp ứng nhu cầu hoạt động của dân chánh ấp và nhu cầu sinh hoạt văn hóa cho nhân dân, có 7/7 ấp được công nhận đạt chuẩn văn hóa, trong đó, có 5/7 ấp được công nhận đạt chuẩn văn hóa danh hiệu 05 năm liền, có 2.334/2.457 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 95% so với tổng số hộ dân trong xã và xã được công nhận đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới”. Những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã Phong Thạnh Tây là minh chứng, hệ quả trực tiếp cho vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cùng với những chủ trương đúng đắn, sáng tạo của tập thể Đảng bộ xã. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh cả về Chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ủy xã đã đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của thị xã Giá Rai đến tất cả cán bộ, đảng viên. Trong đó, việc triển khai thực hiện Nhị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là việc làm thường xuyên, liên tục, lấy kết quả thực hiện làm thước đo, tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên, kết quả, hàng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 87%, đạt 102% so với chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ lệ Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 50%, trong đó, có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn lại 50% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ không có chi bộ hoàn thành nhiệm vụ còn hạn chế.


            Mục tiêu lớn của Đảng bộ xã Phong Thạnh Tây trong nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định là t
ập trung khai thác tốt tiềm năng kinh tế của xã theo hướng đột phá “Công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp”, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, từng bước cải thiện đời sống của nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, trí tuệ, luôn chủ động sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phấn đấu trong nhiệm kỳ xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao. Đó, không chỉ là nền móng vững chắc để tạo dựng được sự đồng thuận, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, Chính quyền cùng người dân trong xã, mà còn là điểm tựa, động lực nhân lên sức mạnh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới, để xây dựng xã Phong Thạnh Tây phát triển nhanh, bền vững./.

 

 

                                                                                     Quốc Toàn


Số lượt người xem: 103 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày