SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
1
1
5
4
1
Tin tức - Sự kiện Thứ Tư, 10/10/2018, 19:30

Thị xã Giá Rai khai giảng lớp bôi dưỡng kết nạp Đảng khóa II năm 2018

Ngày 08 tháng 10 năm 2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính Trị thị xã Giá Rai kết hợp với Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo thị ủy Giá Rai tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khoá II năm 2018 cho 97 học viên là đoàn viên, công đoàn viên ưu tú đang sinh hoạt tại các tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, công đoàn cơ sở của các cơ quan Ban, ngành, đoàn thể thị xã, các xã, phường và công ty, doanh nghiệp.

Trong 05 ngày học tập, các học viên được tiếp thu những chuyên đề cơ bản về khái quát lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam; chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; một số nội dung có liên quan đến luật hợp tác xã và công tác vận động xây dựng hợp tác xã.

Qua lớp học lần này, nhằm giúp cho các đồng chí nâng cao nhận thức về Đảng, trình độ lý luận cách mạng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, từ đó, làm cơ sở vận dụng vào thực tiễn trong quá trình công tác hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, cũng như xác định được động cơ, mục đích đúng đắn để phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam./.
 
                                                                                                Quang Vinh     

Số lượt người xem: 700 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày