SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
5
9
9
2
1
Tin tức - Sự kiện Thứ Hai, 15/06/2020, 12:45

THỊ XÃ GIÁ RAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN MỘT SỐ LUẬT ĐƯỢC QUÔC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ KỲ HỌP THỨ 8 KHÓA XIV

            Ngày 11/06/2020, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Giá Rai tổ chức hội nghị phổ biến một số Luật, Nghị định được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, khóa XIV. Thành phần tham dự đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các ban, ngành, đoàn thể thị xã và 10/10 xã, phường.

            Tại hội nghị đại biểu được tiếp thu những nội quan trọng liên quan thực tế đến lĩnh vực, đơn vị mình công tác như: văn bản luật viên chức hiện hành sửa đổi, bổ sung năm 2019 được nhất thể hoá từ hai văn bản Luật số 58 /2010/QH12 và Luật số 52 /2019/QH14; Bộ Luật lao động được Quốc hội ban hành trong đó phạm vi điều chỉnh quy định tiêu chuẩn lao động, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và cá quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động; Luật cán bộ, công chức  hiện hành sửa đổi bổ sung năm 2019; nghị định kiểm tra , xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

            Thông qua Hội nghị giúp cho đại biểu nắm chắc những nội dung đã được sửa đổi, bổ sung trong Luật, từ đó vận dụng vào thực tế công tác ở đơn vị cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhanh chóng đưa những nội dung mới sửa đổi của Luật vào trọng cuộc sống người dân, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật được thực thi trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật trong xã hội./.

 Thanh Liêm


Số lượt người xem: 38 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày