SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
6
4
7
9
1
Văn hóa - Xã hội Thứ Năm, 30/08/2018, 08:05

Bảo hiểm xã hội thị xã Giá Rai đối thoại tuyên truyền chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiển y tế tại xã Phong Thạnh Tây

Ngày 29/8/2018, Bảo hiểm xã hội thị xã Giá Rai kết hợp cùng UBND xã Phong Thạnh Tây tổ chức đối thoại, tuyên truyền chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế cho hơn 70 đại biểu là cán bộ, dân quân chánh và cùng bà con nhân dân trong xã.

Nội dung buổi đối thoại là nhằm tuyên truyền, phổ biến cho bà con nhân dân về sự cần thiết phải thực hiện Bảo Hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện; truyền thông quãng bá vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, đặc trung, bản chất của Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giúp cho xã hội phân biệt được sự khác biệt với hoạt động bảo hiểm thương mại, để người dân đồng tình ủng hộ, tự giác chấp hành. Đồng thời, khẳng định vị trí, vai trò trụ cột của Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trong hệ của dân về các vấn đề Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, thời gian đóng Bảo hiểm xã hội, chế độ đóng bảo hiểm y tế của từng gia đình…Thông qua buổi đối thoại đại diện Bảo hiểm xã hội thị xã và Trung Tâm y tế thị xã cũng đã trã lời các ý kiến của người dân đặt ra, đồng thời phản hồi với người dân để kịp thời điều chính, bổ sung, sửa đổi chính sách, pháp luật cho phù hợp với thực tiễn.

Mục đích của việc đối thoại lần này nhằm giúp cho các cấp, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân thấm nhuần những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, nhằm tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, cũng như tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, vì mục tiêu thực hiện quyền được bảo đảm an sinh xã hội cho mọi công dân; làm thay đổi sâu sắc nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về tính ưu việt trong Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, để được hưởng quyền lợi, đồng thời còn tích cực tham gia phát hiện, tố giác, ngăn chặn các hành vi lợi dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm xã hội, Quỹ Bảo hiểm y tế, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2018-2020, trong đó, đặc biệt chú trọng tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, nhất là Bảo hiểm xã hội tự nguyện; thực hiện mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân./.
 
                                                                                                            Quang Vinh

Số lượt người xem: 283 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày