SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
6
0
0
2
2
An ninh - Quốc phòng Thứ Tư, 02/05/2012, 13:25

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(Ngày 28/04/2012) Hội nghị đã thảo luận đóng góp vào dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ “Về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc” trên địa bàn huyện.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định 62 của Thủ tướng Chính Phủ. Tôi xin lưu ý các đồng chí những nội dung sau đây:

 

Một là, các đồng chí nhận thức sâu sắc rằng việc thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ- TTg của thủ tướng Chính phủ là một chính sách hết sức quan trọng của Đảng, Nhà nước nhằm bày tỏ lòng biết ơn và sự quan tâm giải quyết tốt chế độ chính sách cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những người có đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội ở đất nước ta. Do đó các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền sâu rộng chế độ, chính sách đối với các đối tượng được quy định tại Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ; quy trình tổ chức thực hiện; trách nhiệm cá nhân và các ngành có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, để làm cho toàn dân quán triệt và tổ chức thực hiện.

 

Hai là, Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ quy định 05 nhóm đối tượng được hưởng chế độ gồm: Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/4/1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức công an, công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành đã thôi việc trước ngày 01/01/1995; cán bộ xã, phường, thị trấn trực tiếp tham gia chiến tranh đã thôi việc; dân quân tự vệ, công an xã do chính quyền cấp xã tổ chức, quản lý đã về gia đình; thanh niên xung phong tập trung sau ngày 30/4/1975 làm nhiệm vụ đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hằng tháng.

 

Ba là, Ban chỉ đạo huyện trên cơ sở đóng góp các ý kiến tại Hội nghị này hoàn chỉnh kế hoạch ban hành chính thức. Tiến hành tổ chức tập huấn cho các đồng chí trực tiếp tham gia thực hiện, bảo đảm nắm chắc quy trình, thủ tục hồ sơ và trình tự xét duyệt; tổ chức chi trả trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng, chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng kịp thời theo đúng quy định. Hướng dẫn cho các đối tượng kê khai hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ; tiến hành phân loại hồ sơ theo 2 loại: đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng và đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần. Tổ chức xét duyệt và báo cáo hồ sơ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 5-1-2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức chi trả công khai, chặt chẽ, chính xác; thông báo kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm từng giai đoạn. Về thời gian thực hiện, xét duyệt nhóm đối tượng có giấy tờ gốc và giấy tờ liên quan (không phải là giấy tờ gốc), ở cấp xã, thị trấn, huyện hoàn thành trong quý III năm 2012; đối với nhóm đối tượng không có giấy tờ, cấp xã, cấp huyện xét duyệt xong trong quý II năm 2013.

 

Bốn là, các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo cấp mình; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; chọn cử cán bộ tham gia lớp tập huấn phải có trình độ tiếp thu các nội dung để tổ chức thực hiện. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn tổ chức xét duyệt đúng đối tượng, đúng thời gian và chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu có yêu cầu khiếu nại tố cáo trong quá trình thực hiện. Do đó Tôi đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp cần nghiên cứu kỹ hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ ở cấp mình, ngành mình.

 

Năm là, việc triển khai thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ tuy có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, đó là: Số đối tượng nhiều, đặc biệt nhiều đối tượng không còn giấy tờ, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, có nhiều quy định mới so với trước đây. Vì vậy, trong thời gian tới, các đồng chí cần quan tâm chỉ đạo xét duyệt phải đảm bảo tính chính xác, khách quan đảm bảo thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng kịp thời, đúng đối tượng. Trong quá trình thực hiện các đồng chí phải kịp thời phát hiện, phản ánh những phát sinh, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện về Ban chỉ đạo huyện (thông qua Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện) để xem xét, giải quyết.

 

Tôi đề nghị các cấp, các ngành và các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất từ huyện đến cơ sở, đảm bảo giải quyết đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách, không bỏ sót đối tượng nào, phấn đấu hoàn thành cơ bản theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 62 của UBND huyện đã đề ra.                            

Hồng Phúc - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Giá Rai


Số lượt người xem: 8749 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày