SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
0
3
8
5
6
Tin tức - Sự kiện Thứ Ba, 10/12/2013, 15:00

Thực hiện bình đẳng giới nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về giới

Công tác bình đẳng giới là một trong những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, từng gia đình và toàn xã hội, là cơ sở, nền tảng để phát triển con người mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra. Tháng 7/2011 “Chương trình quốc gia về bình đẳng giới Giai đoạn 2011-2015” được ban hành. Trong chương trình có 05 dự án thực hiện trong thời gian dài. Thời gian qua, các cấp các ngành, từ trung ương đến địa phương tập trung thực hiện bình đẳng giới với dự án 1 là : dự án truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới.

Từ lâu, định kiến về giới, phân biệt giữa nam và nữ đã ăn sâu trong tiềm thức người dân, đặc biệt là vùng nông thôn. Do ảnh hưởng xã hội phong kiến đã tồn tại lâu đời, mặt khác trình độ dân trí giữa nông thôn và thành thị còn khoảng cách xa. Chính vì vậy mục tiêu của dự án trong giai đoạn đầu nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Mục tiêu cụ thể ở giai đoạn đầu là 70% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh các cấp, các cụm dân cư được tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

Trước hết chúng ta hiểu rằng bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, gia đình. Nam nữ có quyền thụ hưởng như nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình. . Phụ nữ và nam giới có vị thế bình đẳng như nhau và cùng có điều kiện bình đẳng để phát huy hết khả năng và thực hiện các nguyện vọng của mình. Có cơ hội bình đẳng để tham gia, đóng góp và thụ hưởng các nguồn lực xã hội và thành quả phát triển. Được bình đẳng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. Phụ nữ và nam giới đều bình đẳng tham gia và quyết định mọi công việc trong gia đình và xã hội, cùng chia sẻ  công việc trong gia đình và nuôi dạy con cái. Phụ nữ và trẻ em gái có quyền và cơ hội học tập, nâng cao hiểu biết như nam giới và trẻ em trai. Bên cạnh đó, phụ nữ không cam chịu bất bình đẳng giới và phân biệt đối xử trong gia đình và xã hội, chống bạo lực gia đình. Đồng thời nam giới và phụ nữ có trách nhiệm lựa chọn hành vi tình dục an toàn để phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm…

Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai rộng khắp với nhiều hoạt động thu hút sự tham gia của cả nữ và nam giới. Những thông tin, chính sách pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình đã được đưa đến với đông đảo người dân bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền lưu động, qua hệ thống phương tiện truyền thông đại chúng, các buổi tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt câu lạc bộ Hội, đoàn thể. Bên cạnh đó, tổ chức các hội thi như tìm hiểu luật bình đẳng giới, thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về bình đẳng giới. Thời gian qua, Hội LHPN huyện Giá Rai kết hợp cùng Phong LĐ-TB-XH huyện, Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới. Sở Lao động-Thuơng binh và Xã Hội tỉnh kết hợp với Đài truyền thanh huyện tuyên truyền trên sóng phát thanh về luật bình đẳng giới, nội dung “Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015”, tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình. Mới đây, Sở Lao động -Thuơng binh và Xã hội kết hợp cùng Phòng Lao động-Thuơng binh và Xã huyện và trường THPT Giá Rai, Trường THPT Nguyễn Trung Trực tổ chức buổi ngoại khóa tuyên truyền thực hiện bình đẳng giới cho trên 200 em học sinh . Nội dung tuyên truyền được tập trung vào các quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình theo Luật bình đẳng giới, luật Hôn nhân gia đình; trách nhiệm của Nhà nước về thúc đẩy quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình; các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật bình đẳng giới; phòng chống bạo lực gia đình; phát hiện, tố giác bạo lực và xâm hại trẻ em...Tại buổi ngoại khóa, các em cũng đã trao đổi, hỏi đáp lẫn nhau về Luật Bình đẳng giới để các em rõ hơn về bình đẳng giới và cách nhìn nhận về giới. có cái nhìn đúng đắn để xây dựng hạnh phúc, tương lai sau này.

Chính nhờ công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, vấn đề bình đẳng giới ngày càng tới gần với người dân hơn. Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới ở nước ta đã đạt được những kết qủa đáng ghi nhận. Ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đã có sự tham gia của cả nam và nữ vào cơ quan quản lý, lãnh đạo các cấp trong bộ máy nhà nước. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động nữ trong độ tuổi lao động ở khu vực thành thị giảm. học sinh nam và nữ đến trường ở các cấp học gần như nhau. Trên 50% số hộ nghèo do phụ nữ làm chi hộ được vay vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Bên cạnh đó, phụ nữ được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội cũng đã góp phần mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo ở mỗi địa phương.

Tuy nhiên việc thực hiện bình đẳng giới vẫn còn nhiều khó khăn. Trước hết là do thái độ, nhận thức hành vi của một số người còn mang tính định kiến về giới, tư tưởng trọng nam, khinh nữ còn khá nặng nề. Việc chăm sóc sức khỏe sinh sản chưa được quan tâm đầy đủ. Cộng việc gia đình phần lớn đều do phụ nữ gánh vác. Tình trạng ngược đãi, bạo lực, buôn bán phụ nữ và trẻ em gái vẫn tồn tại. Bên cạnh đó, một số ít phụ nữ nhận thức về bình đẳng giới chưa đúng, còn có quan niệm những gì nam làm được thì nữ làm được. Đặc biệt là trong trường hợp tiêu cực uống rượu, hút thuốc, cờ bạc, dùng bạo lực trong gia đình. Một số ít trẻ em gái, nữ sinh học đòi tụ tập ăn chơi, uống rượu, bia ở các quán. Đó là những hành vi sai lệch, không phải thực hiện bình đẳng giới.

Như vậy, để thực hiện bình đẳng giới có hiệu quả cấn đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới. Mở rộng đối tượng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới, đến tất cá cán bộ, công nhân viên chức và tầng lớp nhân dân lao động. Tăng cường mở các lớp tập huấn về kỹ năng lồng ghép giới cho cán bộ công đoàn, cán bộ làm công tác tuyên truyền, các tuyên truyền viên phụ nữ, tuyên truyền viên dân số cơ sở…Phối hợp với các ban ngành liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát thực hiện pháp luật về bình đẳng giới và các chính sách liên quan đến lao động nữ. Bên cạnh đó, tranh thủ sự ủng hộ kinh phí từ nhiều phía để tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giới, bình đẳng giới đạt hiệu quả hơn./.

                                                                                    Huỳnh Mai

           

 

 

 

 


Số lượt người xem: 6035 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày