SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
2
7
4
1
2
Tin tức - Sự kiện Thứ Năm, 18/06/2015, 07:45

Giá Rai một chặng đường phát triển

Nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện (khóa XI) nhiệm kỳ 2010 – 2015, mới thấy hết những điều kỳ diệu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện chung sức, chung lòng toàn tâm, toàn ý vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nổ lực vượt bậc làm nên những điều kỳ diệu với một chặng đường chưa đầy 1.825 ngày để hoàn thành các tiêu chí, kiến thiết đô thị để huyện Giá Rai đạt chuẩn thị xã vào năm 2015.

Cụ thể các chỉ tiêu so sánh với các tiêu chí thị xã đều đạt vượt kế hoạch, như tổng sản phẩm xã hội tăng hàng năm 15,8% đạt 98,7% kế hoạch; thu nhậpđầu người 40.000 triệu đồng đạt 100% kế hoạch. Tỷ trọng công nghiệp xây dựng 46,2%, thương mại dịch vụ 30,2%; nông nghiệp thủy sản 23,6%; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng  bình quân mỗi năm 24,4%; giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản bình quân hàng năm 11,9% ; lúa năng suất bình quân 5,8 tấn/ha/vụ; tổng sản lượng đánh bắt, nuôi trồng thủy sản đạt 128.280 tấn, đạt117,7% kế hoạch; xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại ấp 13 xã Phong thạnh Đông A với diện tích 218ha đạt năng suất chất lượng; xây dựng 8/8 xã nông thôn mới, cuối năm 2015 xã Phong Thạnh Đông A đạt 19 tiêu chí, 7 xã còn lại đạt từ 10 – 15 tiêu chí, thị trấn Hộ phòng, thị trấn Giá Rai được bộ xây dựng quyết định công nhận đô thị loại 4 vào ngày 2/8/2013.
Toàn hyện có 180 doanh nghiệp sản xuất kinh doạch, trong đó có 16 nhà máy chế biến thủy sản, giá trị hàng hóa xuất khẩu bình quân hàng năm đạt trên 200 triệu USD; tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 29.034 tỷ đồng tổng mức bán lẽ và doanh thu dịch vụ đạt 20.580 tỷ đồng; tỷ lệ hộ dùng điện đạt 98% đạt 100% kế hoạch, tỷ lệ hộ dùng nước sạch khu đô thị đạt trên 80%, đạt 94,1% kế hoạch, hơn 4 năm qua xây dựng 342 công trình với tổng kinh phí hơn 500 tỷ đồng; tỉnh đấu tư xây dựng 4 công trình trên địa bàn huyện với tổng kinh phí hơn 800 tỷ đồng góp phần đạt chuẩn các tiêu chí trọng điểm; toàn huyện đến nay xây dựng được 204  đường giao thông nông thôn, có 9/10 đơn vị xã, thị trấn xe ô tô đến trung tâm; hệ thống ngân hàng tài trợ xây dựng 73 cây cầu giao thông nông thôn, 1 trường học với kinh phí 25 tỷ đồng; thu ngân sách trên đại bàn huyện đạt 2.059/1.478 tỷ đồng; tỷ lệ thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 21% đạt 140% kế hoạch, công nhận 9 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số 23/46 trường đạt chuẩn quốc gia trong toàn huyện, trong đó có 2 trường mức độ 2 đạt 100% kế hoạch; phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi hàng năm đạt 98,47% đạt 103,6% kế hoạch; tiểu học, trung học cơ sở 99,5% đạt 100,5% kế hoạch trung học phổ thông đạt 87,86% đạt 103,4% kế hoạch, các cấp học xét hoàn thành chương trình tốt nghiệp đạt trên 99%; hàng năm có 30% thi đậu đại học, cao đẳng  trên tổng số dự thi, ngành giáo dục huyện nhà nhiều năm liền giữ ngọn cờ đầu khối thi đua ngành giáo dục trong tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện đến nay còn 1.544 hộ đạt 4,87% (trong đó người dân tộc 299hộ đạt 19,37%; hộ cận nghèo còn 1.453 hộ đạt 4,59% trong đó người dân tộc 125 hộ đạt 60%; huyện được nhà nước truy tặng và phong tặng đến nay được 204 mẹ VNAH (còn sống 24 mẹ); tổng số người có công với cách mạng hơn 2,500 người, trong đó hưởng tuất thường xuyên hơn 1.470 người, huyện đã nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ trên 2.000 mộ thuộc liệt sĩ 3 huyện (Giá Rai, Đông Hải, Phước Long), tổng kinh phí 54 tỷ đồng. Trong nghững năm qua vận động quỹ an sinh xã hội đạt trên 36tỷ đồng; xây dựng 350 căn nhà tình nghĩa với kinh phí hơn 11 tỷ đồng; xây dựng 1.017 căn nhà tình thương…hơn 22 tỷ đồng, ốp gạch và đá hoa cương mộ mẹ VNAH được 38 mộ/180 mộ mẹ VNAH đã mất; đào tạo nghề 21 ngàn lao động đạt 100% kế hoạch (bình quân mỗi năm đào tạo  4.200 lao động). Giới thiệu giải quyết việc làm cho 25.600 lao động đạt 103,4% kế hoạch (bình quân mỗi năm giới thiệu giải quyết việc làm 5.120 lao động); công nhận 43/71 ấp không sinh con thứ 3 góp phần giảm tỷ lệ dân số còn 1,1% đạt kế hoạch; xây dựng bệnh viện 250 giường bệnh, bình quân 20 giường/1 vạn dân, 10/10 trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia, hiện huyện có 73 Bác sĩ, trong đó có 31 Bác sĩ chuyên khoa 1,4 Bác sĩ chuyên khoa 2, công nhận đến nay 28.167/31.116hộ gia đình văn hóa đạt 90,5%,71/71 ấp và 222 cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 5 tuyến phố văn minh đô thị, 46 câu lạc bộ đờn ca tài tử, 1 câu lạc bộ nhiếp ảnh, 1 câu lạc bộ ca khúc cách mạng; toàn huyện có 12 cơ sở thể dục – thể thao ngoài công lập, hằng năm có trên 85% ấp được công nhận ấp an toàn an ninh trật tự, cây xanh phân tán và trồng tập trung theo Quốc lộ 1A và các tuyến đường chính gần 10 ngàn cây, hoa kiểng trên 28 ngàn “giỏ” với kinh phí đầu tư 5 tỷ đồng. Tổng số đoàn viên, hội viên đến nay có 43.097 chiếm 44,3% trong độ tuổi, trong những năm qua giới thiệu 1.030 đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng phát triển được 813đ/c vào đảng, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên hơn 2.600 đảng viên. Đồng thời trong những năm qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có 1.827 đảng viên đăng ký công trình, 442 phần việc, hằng năm kiểm tra, sơ kết điều đạt theo kế hoạch.
Đó là những thành tựu nổi bậc Đảng bộ, dân quân Giá Rai “Một chặng đường phát triển” tự hào sự kỳ diệu một chặng đường và ý thức trách nhiệm của đảng bộ,dân, quân 1 thị xã trẻ năng động trong thời gian tới 2015 – 2020 thị xã Giá Rai quyết tâm giành thắng lợi một số chỉ tiêu như sau:
1- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ trong tổng giá trị gia tăng của huyện. Tỷ trọng các ngành kinh tế trong cơ cấu GDP đến năm 2020 như sau:
+ Công nghiệp - xây dựng 49,6%
+ Thương mại - dịch vụ 31,4%
+ Nông nghiệp 19%
2- GDP bình quân đầu người đến năm 2020đạt 75.000.000 đồng (theo giá thực tế).
3- Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hàng năm 11% (đạt 580 triệu USD vào năm 2020).
4- Sản lượng lương thực đạt 670.000 tấn trở lên.
5- Sản lượng thủy sản đạt 150.000 tấn trở lên.
6- Khai thác nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm tăng từ 10 - 15%.
7- Đến năm 2020 có thêm3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên.
8- Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom đến năm 2020 đạt trên 90%.
9- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo tiêu chí Quốc gia bình quân đạt từ 60% đến 75%.
10- Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn đến năm 2020 chiếm 99% tổng số hộ.
11- Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng 02 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.
12- Đến năm 2020, có từ 01 đến 02 xã, phường đạt chuẩn phổ cập trung học phổ thông.
13- Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia trên 80% (có 05 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2).
14- Đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2% (theo tiêu chí hiện hành).
15- Hàng năm đào tạo nghề 3.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 50% đến 55%.
16- Hàng năm giới thiệu và giải quyết việc làm 4.000 lao động.
17- Cơ sở y tế đến năm 2020 đạt 32 giường/1 vạn dân.
18- Phấn đấu đến năm 2020 có 50% xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế.
19- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,96%.
20- Hàng năm giao quân về trên đạt 100%.
21- Hàng năm có 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; từ 75 - 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; hàng năm kết nạp đảng viên mới đạt từ 5 - 6% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ đầu năm.
22- Xây dựng lực lượng nòng cốt đạt 40% trên tổng số đoàn viên, hội viên.
23- Phấn đấu đến năm 2020 có từ 60-70% dân số trong độ tuổi tham gia các tổ chức đoàn thể.
Phát huy truyền thống huyện Giá Rai Anh hùng Đảng bộ, quân, dân thị xã Giá Rai quyết tâm vượt mọi khó khăn thách thức, tạo nhiều thời cơ mới, lực mới giành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Giá Rai đầu tiên (lần thứ I) nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.
 
        Người viết
  Đỗ Ngọc Tiếp, HUV
 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 


Số lượt người xem: 1491 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày