SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
6
0
0
0
4
Tin tức - Sự kiện Thứ Hai, 26/08/2013, 16:00

Đảng ủy khối Cơ Quan Chính Quyền sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ

Bằng sự nổ nực quyết tâm nên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng Ủy Khối Cơ Quan Chính Quyền Huyện Giá Rai chỉ đạo cho các Chi Bộ trực thuộc Đảng Ủy Khối thực hiện tốt các nhiệm vụ góp phần cùng Huyện Giá Rai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh Tế -Văn Hoá - Xã Hội - An Ninh Quốc Phòng cụ thể: về sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản hằng năm năng suất cao, đạt chỉ tiêu kế hoach đề ra; công tác chính sách xã hội được quan tâm thực hiện tốt, giáo dục, y tế và hoạt động văn hoá, thông tin thể dục thể thao và truyền thanh đều phát triển tiến bộ, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng - vật nuôi; công tác giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân được Cấp Ủy Đảng quan tâm thường xuyên chỉ đạo giải quyết dứt điểm, góp phần rất lớn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Đặc biệt có 18/18 tập thể và 50 cá nhân đã đăng ký 52 công trình phần việc thực hiện việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân; chất lượng hoạt động của đoàn thể khối chính quyền được nâng cao, tổ chức bộ máy hành chính đựơc củng cố và kiện toàn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay

 

 

Trên cơ sở những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế Ban Chấp Hành Đảng Uỷ Khối Cơ Quan Chính Quyền đã đề ra các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ là: tiếp tục cho đảng viên, cán bộ công nhân viên chức lao động tham gia quán triệt nghị quyết đạt 100%;  đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng kết hợp với thực hiện việcv “học tập và làm theo tấm gương đạo đực Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ, Chi Bộ và nhiệm vụ được cấp trên giao; phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác; tiếp tục công tác phê, tự phê vào nề nếp, nội dung, chất lượng, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng….

                                              

                                                                 THANH LIÊM

 

 

 


Số lượt người xem: 2307 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày