SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
1
8
8
1
9

 Xã, phường

Phường 1: điện thoại: 0291.3851 423 - 3850 566
 
 
- Bí thư - Chủ tịch HĐND: Bà Phạm Thị Diệu
 
- Phó Bí thư: Bà Châu Ngọc Giàu
 
- Chủ tịch UBND: Ông Lý Văn Đáng
 
- Phó Chủ tịch HĐND: Ông Quách Văn Khên
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Huỳnh Minh Dương
 
- Phó Chủ tịch UBND: Bà Dương Kim Tỷ
 
 

 

Phường Hộ Phòng: điện thoại: 0291. 3850035 - 3850282
 
 
- Bí thư - Chủ tịch HĐND: Ông Nguyễn Văn Trận
 
- Phó Bí thư: Ông Nguyễn Hùng Lũy
 
- Phó Chủ tịch HĐND: Bà Trần Thị Hồng Hoa
 
-  Chủ tịch UBND: Ông Thái Bảo Toàn
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Nguyễn Văn Cảnh
 
 


Phường Láng Tròn: điện thoại: 0291. 3852145 - 3852950
 
 
- Bí thư : Ông Ngô Văn Hà
 
- Phó Bí thư -  Chủ tịch HĐND: Ông Lý Việt Triều
 
- Phó Bí thư  - Chủ tịch UBND: Ông Nguyễn Hiền Uy
 
- Phó Chủ tịch HĐND: Ông Võ Thanh Truyền
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Lưu Chí Vũ
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Lê Quốc Anh
 

 

Xã Phong Thạnh A: điện thoại: 0291. 3630008 - 3630009
 
 
- Bí thư : Ông Lý Văn Đề
 
- Phó Bí thư : Ông Nguyễn Thanh Hùng
 
- Phó Bí thư - Chủ tịch: Ông Lâm Ngọc Giàu
 
- Chủ tịch HĐND: Ông Mã Hồng Phúc
 
- Phó chủ tịch HĐND: Ông Nguyễn Minh Thắng
  
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Nguyễn Việt Đoàn
 
- Phó Chủ tịch UBND: Bà Võ Kim Y
 
 

 

Xã Phong Tân: điện thoại: 0291. 3853800 - 3853476
 
- Bí thư: Ông Lý Quốc Đấu
 
- Phó bí thư - Chủ tịch HĐND: Ông Nguyễn Hoàng Lâm
  
- Chủ tịch UBND: Ông Nguyễn Chí Công
 
- Phó chủ tịch HĐND: Bà Võ Thùy Quyên
 
- Phó chủ tịch UBND: Ông Huỳnh Thanh Sơn
 
- Phó chủ tịch UBND: Ông Lương Văn Khương
 
 

Xã Tân Thạnh: điện thoại: 0291. 3846083 - 3853466
 
- Bí thư - Chủ tịch HĐND: Ông Nguyễn Hồng Phúc
 
- Chủ tịch UBND: Ông Huỳnh Văn Cọl
 
- Phó Chủ tịch HĐND: Bà Đỗ Ngọc Quyền
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Lưu Tấn Cường
 
 

 

Xã Phong Thạnh Tây: điện thoại: 0291. 3867110
 
- Bí thư - Chủ tịch: Ông Huỳnh Thanh Toàn
 
- Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND: Ông Lê Quốc Chiến
 
- Phó Bí thư: Ông Ngô Minh Tính
 
- Phó Chủ tịch HDND: Ông Trần Thanh Dân
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Trần Thanh Hải
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Võ Hoàng Phương
 
 

 

Xã Phong Thạnh: điện thoại: 0291. 3856120 - 3856184
 
- Bí thư - Chủ tịch: Ông Đặng Tấn Hoài
 
- Phó Bí thư: Ông Nguyễn Minh Đương
 
- Phó  Bí thư -  Chủ tịch HĐND: Ông Lâm Thành Chiếm
 
- Phó Chủ tịch HĐND: Ông Trần Quốc Hận
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Nguyễn Văn Đạt
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Đặng Văn Sim
 

 

Xã Tân Phong: điện thoại: 0291. 3853800 - 3853476
 
 
- Bí thư -  Chủ tịch HĐND: Ông Nguyễn Nam Quân
 
- Phó Bí thư: Ông Ngô Hoàng Phỉ
 
- Phó Bí thư -  Chủ tịch UBND: Ông Huỳnh Minh Trí
 
- Phó Chủ tịch HĐND: Ông Trương Hoàng Dị
 
- Phó Chủ tịch UBND: Ông Bùi Minh Cảnh
 
- Phó Chủ tịch UBND: Bà Dương Ngọc Diễm
 

 

Xã Phong Thạnh Đông: điện thoại: 0291. 3629024 - 3629001
 
- Bí thư - Chủ tịch HĐND: Ông Trần Văn Hùng
 
- Phó bí thư TT: Ông Phan Văn Sử
  
- Chủ tịch UBND: Ông Lương Minh Đương
 
- Phó Chủ tịch HĐND: Ông Lê Quang To
 
- Phó chủ tịch UBND: Ông Lữ Minh Tân