SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
2
7
4
8
7
Văn bản của thị xã 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Tổng số: 51  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hànhNgười ký
12/2012/NQ-HĐND 28/12/2012 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 Hội đồng nhân dân huyện Lê Phương Thức
02/2013/NQ-HĐND 13/08/2013 Thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Giá Rai Ủy ban nhân dân thị xã Lê Phương Thức
3789/QĐ-UBND 30/08/2013 Ban hành biên chế tổ chức và hoạt động của Đôi kiểm tra liên ngành về kiểm tra các hoạt động văn hoa, dịch vụ văn hóa, thông tin truyền thông và phòng, chống các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Ủy ban nhân dân thị xã Đỗ Minh Thắng
3314/QĐ-UBND 04/07/2013 Về việc công bố công khai quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2012 Ủy ban nhân dân thị xã Mai Chí Tính
5802/QĐ-UBND 28/11/2013 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Giá Rai Ủy ban nhân dân thị xã Đỗ Minh Thắng
05/2013/NQ-HĐND 27/12/2013 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2014 Hội đồng nhân dân huyện Lê Phương Thức
01/CT_UBND 08/01/2014 Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 Ủy ban nhân dân thị xã Mai Chí Tính
02/CT_UBND 15/01/2014 Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014 Ủy ban nhân dân thị xã Mai Chí Tính
270/QĐ-UBND 20/01/2014 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 Ủy ban nhân dân thị xã Nguyễn Văn Trận
08/KH-UBND 14/03/2014 Triển khai thi hành Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ủy ban nhân dân thị xã Đỗ Minh Thắng
984/QĐ-UBND 31/03/2014 Về việc thành lập Ban không gian đờn ca tài tử nam bộ năm 2014 tại huyện giá Rai Ủy ban nhân dân thị xã Mai Chí Tính
03/CT-UBND 08/04/2014 Về việc tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện trên địa bàn huyện Ủy ban nhân dân thị xã Mai Chí Tính
20/KH-UBND 23/05/2014 V/v phân công phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm 2013-2014 trên địa bàn huyện Giá Rai Ủy ban nhân dân thị xã Đỗ Minh Thắng
23/TB-VP 28/05/2014 Ý kiến kết luận của ông Mai Chí Tính, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị ngày 14/5/2014 Văn Phòng Hồ Việt Triều
33/KH-UBND 21/07/2014 phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cổng sản Việt nam, 40 năm ngày miền nam hoàn toàn giải phóng và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ (2015-2020) Ủy ban nhân dân thị xã Mai Chí Tính
57-KH/HND 24/06/2014 Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc tiểu số năm 2014 Hội Nông Dân Nguyễn Xuân Tươi
2801/QĐ-UBND 08/08/2014 Về việc công bố công khai quyết định Ngân sách Nhà nước năm 2014 Ủy ban nhân dân thị xã Mai Chí Tính
05/CT-UBND 29/08/2014 Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 Ủy ban nhân dân thị xã Nguyễn Văn Trận
94/KH-BCĐ 05/09/2014 Về việc quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Giá Rai Ban chỉ đạo 2869 Nguyễn Văn Trận
3015/QĐ-UBND 05/09/2014 Ban hành chương trình hành động của UBND huyện Giá Rai về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 Ủy ban nhân dân thị xã Nguyễn Văn Trận
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối