SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
1
1
5
8
1
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Ngoại thương;Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng kinh tế
2 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng kinh tế
3 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng kinh tế
4 Cấp lại giấy phép kinh doanh thuốc la Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng kinh tế
5 Cấp giấy phép xây dựng tạm Lĩnh vực xây dựng phòng Dịch vụ - Đô thị
6 Cấp giấy phép nhà ở Lĩnh vực xây dựng phòng Dịch vụ - Đô thị
7 Đơn đề nghị chỉnh giấy phép xây phép xây dựng Lĩnh vực xây dựng phòng Dịch vụ - Đô thị
8 Cấp giấy phép hoạt động bến đò ngang Lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa phòng Dịch vụ - Đô thị
9 Đơn đề nghị cấp lại giấy phép bến đò ngang Lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa phòng Dịch vụ - Đô thị
10 Đăng ký thành lập Trung tâm Học tập cộng đồng tại, xã, phường, thị trấn Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
11 Đăng ký thành lập Trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
12 Đăng ký thành lập trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, đối với nhà trường, nhà trẻ, mẫu giáo tư thục Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
13 Sáp nhập, chia, tách trường mầm non đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
14 Thành lập trường, mâm non, mẫu giáo, nhà trẻ đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
15 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
16 Sáp nhập, chia, tách trường mầm non đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
17 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
18 Cho phép nhà trường mầm non, mẫu giáo nhà trẻ hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
19 Cho phép nhà trường mầm non, giáo dục nhà trẻ tư thục hoạt giáo dục Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
20 Cho phép nhà trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối256 thủ tục