SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
9
9
9
4
5

 

 

Thường trực Thị ủy

 
1. Bí thư: Ông Nguyễn Chí Thiện
2. Phó Bí thư TT: Ông Lê Phương Thức
3. Phó Bí thư: Ông Đỗ Minh Thắng
 
 
Văn phòng Thị  ủy: điện thoại - fax: 0291.3851010
 
1.  Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Văn Chuộng
2. Phó Chánh Văn phòng (HCQT): Ông Trần Tài Tuấn
3. Phó Chánh Văn phòng : Bà Nguyễn Thanh Phương

 

Các ban trực thuộc Thị ủy
 
Ban Tổ chức: điện thoại: 0291.3851043
 
- Trưởng Ban: Ông Nguyễn Thanh Giang 
- Phó trưởng Ban: Ông Hà Hải Hoàng
 
 
 
Ban Tuyên giáo: điện thoại: 0291.3851179
- Q.Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Vàng
- Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Duy Khanh
 
 
Ban Dân vận: điện thoại: 0291. 3581586
Trưởng ban: Ông Nguyễn Minh Chiến
- Phó Trưởng ban: Bà Trần Ngọc Hiền
- Phó Trưởng ban: ông Huỳnh Phúc Vinh
 
 
 
Ủy Ban kiểm tra: điện thoại: 0291. 3851178
- Chủ nhiệm: Bà Dương Hồng Thắm
- Phó Chủ nhiệm: Ông Võ Chiến Thắng
- Phó Chủ nhiệm: Ông Nguyễn Minh Quốc