SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
1
1
5
7
0

 

 
 
THƯỜNG TRỰC HĐND  
 
 
- Chủ tịch: Ông Nguyễn Chí Thiện
 
- Phó chủ tịch: Ông Trần Thanh Danh
 
- Phó Chủ tịch: Ông Phan Hoàng Thắng
 
 
THƯỜNG TRỰC UBND  
 

- Chủ tịch: Ông Đỗ Minh Thắng
 
- Phó Chủ tịch: Ông Huỳnh Công Quân

- Phó Chủ tịch: Bà Nguyễn Cẩm Tú
 
 

 
 
 Văn phòng HĐND - UBND: Điện thoại: 0291 3850215
 

 
- Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Văn Nghĩa
 
- Phó Chánh Văn phòng: Ông Huỳnh Thành Trung
 
- Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên
 
- Phó Chánh Văn phòng: Bà Vương Thúy Duy
 
 
Các Phòng, ban trực thuộc UBND  

Phòng Kinh tế:  Điện thoại: 0291 3850219 
 
- Trưởng Phòng: Ông Mai Thanh Lạc
 
- Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Văn Tới
 
- Phó Trưởng phòng: Ông Trương Văn Triều
 
- Phó Trưởng phòng: Ông Lê Hoàng Bảo
 

  
Phòng Quản lý Đô thị: Điện thoại: 0291 3847 812
 
- Trưởng phòng: Nguyễn Đức Lập

- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Quốc Toản
 
- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Hồng
 

 
 Phòng Tài nguyên - Môi trường: Điện thoại : 0291 3847 758
 
 
- Trưởng phòng: Ông Trần Văn Trạng
 
- Phó Trưởng phòng: Ông Đỗ Thanh Trực
 
- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Trường
 

 

Phòng Tài chính  - Kế hoạch: Điện thoại: 0291 .3850 .365

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Nguyên

- Phó Trưởng phòng: Ông Lương Chí Nguyện
 
- Phó Trưởng phòng: Ông Võ Minh Hoàng


Phòng Nội vụ: Điện thoại: 0291 3850654 - 3848857 

- Trưởng phòng: Ông Quách Văn Việt
 
- Phó Trưởng Phòng: Ông Lý Minh Phước
 
- Phó Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Nam Duy
 

 
Phòng Lao động thương binh  -  Xã hội : Điện thoại: 0291 3850364
 
- Trưởng Phòng: Ông Phan Quốc Lâm
 
- Phó Trưởng phòng: Ông Ngô Minh Đức
  
 

Thanh tra nhà nước: Điện thoại: 0291 3850 825
 
- Chánh Thanh tra: Ông Phạm Phước Tạo
 
- Phó Chánh thanh tra: Ông Phạm Văn Hết
 
- Phó Chánh thanh tra: Ông Trịnh Văn Bền
 
  
Phòng Tư pháp: Điện thoại: 0291 3851 182
 
- Trưởng phòng: Ông Hồ Việt Triều

- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Văn Rồng
 
- Phó Trưởng phòng: Ông Ngô Văn Phố
 

 
Phòng Văn hóa và Thông tin: Điện thoại: 0291 3850 251
 
- Trưởng phòng: Ông Lê Thống Nhất

- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Khánh
 
- Phó trưởng phòng: Ông Trần Ngọc Giỏi
 


Phòng y tế: Điện thoại: 0291 3848 353
 
 
- Trưởng phòng: Ông Hà Văn Phô

- Phó trưởng phòng: Ông Trần Tài Trung


Phòng Giáo dục - Đào taọ: Điện thoại: 0291 3850 253
 
 
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Bình
 
- Phó Trưởng phòng: Ông Trịnh Minh Trung
 
- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hoàng Phương
 


Phòng Dân tộc: Điện thoại: 0291 3847 756
 
 
- Trưởng phòng: Ông Huỳnh Minh Thù

- Phó trưởng phòng: Ông Sơn Hoài Tâm
 


Đài Truyền thanh: Điện thoại: 0291 3850 803
 
 
- Giám đốc: Ông Đinh Văn Vẹn

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Toàn
 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị :  Điện thoại: 0291 3851. 584
 
 
- Giám đốc: Ông Trần Hiếu Trung
 
- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Công Đoàn
 


Trung Tâm  văn hóa -  thể thao:  Điện thoại: 0291 3850 011
 

-  Giám đốc: Ông Phạm Văn Nhu
 
 
  

Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Điện thoại: 0291 3850 771
 
 
- Giám đốc: Ông Trần Minh Sang
 
- Phó Giám đốc: Bà Bùi Thị Tùng


 
Trung Tâm  Dịch vụ quản lý – Đô thị:  Điện thoại: 0291 3850. 851
 
- Giám đốc: Ông Nguyễn Song Nguyễn

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Lẹ
 
- Phó Giám đốc: Ông Trần Việt Triều
 
  
 

Bệnh viện đa khoa :  Điện thoại: 0291 3849 310

 
- Giám đốc: Ông Huỳnh Văn Dũng

 

Phó giám đốc: Ông Trần Hồng Dũng

 

- Phó Giám đốc: Ông Trần Sim

 

- Phó Giám đốc: Bà Ngô Thị Kim Phượng

 

 
 

Trung tâm y tế dự phòng :  Điện thoại: 0291 3851. 259

 
- Giám đốc:

 

- Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Sứ

 

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Thành 

 

 
 

Ban chỉ huy quân sự :  Điện thoại: 0291 3850. 230

 
- Chỉ huy trưởng: Ông Đỗ Minh Đẩu

 

- Phó chỉ huy trưởng: Ông Nguyễn Thanh Nhã

 

- Chính trị viên: Ông Phạm Phú Triều

 

- Chính trị viên phó: Ông Lê Thanh Sang

 

 
 
Công an : Điện thoại: 0291 3850. 243 
 
- Trưởng Công an: Ông Nguyễn Văn Hoàng

- Phó Trưởng Công an: Ông  Châu Hoàng Đấu
  
- Phó Trưởng Công an: Ông Lý Văn Liệt

- Phó Trưởng Công an: Ông Phan Thành Được
 
- Phó trưởng Công an: Ông Trần Văn Khoa  
 
 
 

Viện kiểm sát :  Điện thoại: 0291 3850.246

 

 

- Viện Trưởng: Ông Phan Trường Giang

 

- Phó viện trưởng: Trần Minh Khôi

 
 
Chi Cục thi nhành án  :  Điện thoại: 0291 3850. 189
 
- Chi Cục trưởng: Ông Lê Thanh Nhân
 
- Phó Chi Cục trưởng: Ông Nguyễn Ngọc Sang
 
- Phó Chi Cục trưởng: Ông Nguyễn Minh Đương
 
 
Tòa án nhân dân  :  Điện thoại: 0291 3850. 257
 

- Chánh án: Bà Nguyễn Thị Ngoan
 
 
 

Chi cục thuế: Điện thoại: 0291 3850 217 - 3849 530
 
- Chi Cục trưởng: Ông Quách Kính Hiếu

- Phó Chi cục : Ông Tô Quốc Nam
 
- Phó Chi cục : Ông Nguyễn Thanh Hiền
 

Chi Cục thống kê  :  Điện thoại: 0291 3850. 735
 
- Chi cục trưởng: Ông Kiều Kiện Toàn
 
- Chi cục phó: Bà Nguyễn Thị Hoa

 

Kho Bạc Nhà nước: Điện thoại: 0291 3850.  993
 
 
- Giám đốc: Ông Ngô Văn Vinh
 
- Phó Giám đốc: Ông Phan Quốc NamNgân hàng Nông nghiệp: Điện thoại: 0291 3851 . 241
 
 
- Giám đốc: Ông Hà Thanh My
 
- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Tấn Hưng
 
- Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Xuân Mơ
 

 

Ngân hàng chính sách: Điện thoại: 0291 3670 799
 
 
- Giám đốc: Ông Lý Quốc Khởi
 
 
- Phó Giám đốc: Bà Lê Nhật Thu
 

  

Chi nhánh Điện lực: Điện thoại: 0291 3580 831

 
- Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Cầu

- Phó Giám đốc: Ông Lê Hoàng HômTrung tâm Giáo dục và dạy nghề: Điện thoại: 0291 3851 452

- Giám đốc: Ông Phan Trọng Bình

- Phó Giám đốc: Ông Hồ Nguyên Khang
 
- Phó Giám đốc: Bà Cao Thị Đào
 

 

Bưu điện: Điện thoại: 0291 3849 940


- Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Nhanh
 
Thư Viện  :  Điện thoại: 0291 3851. 901
 
- Giám đốc: Bà Võ Thị Diễm
 
- Phó giám đốc: Bà Giang Kim Mới

 

Văn phòng đăng ký đất đai :  Điện thoại: 0291 3848 758
 
- Giám đốc: Ông Trần Trung Bách
 
- Phó giám đốc: Bà Trần Bích Nhẫn
 
- Phó giám đốc: Ông Nguyễn Hoàng Anh

 

Ban quản lý dự án :  Điện thoại: 0291 3851 883
 

- Giám đốc: Ông Lê Hoàng Sao
 
 
 

 

Trường THPT  Giá Rai Điện thoại: 0291 3851 657

- Hiệu Trưởng: Ông Dư Quốc Kiệt

- Phó Hiệu trưởng: Ông Trần Văn Chúng
 
- Phó Hiệu trưởng: Ông Võ Nhật Minh Tâm
 
 

 
 
Trường THPT Nguyễn Trung Trực Điện thoại: 0291 3849 399

- Hiệu Trưởng: Ông Đỗ Sơn Lâm

- Phó Hiệu trưởng: Ông Trần Văn Nghĩa
 
- Phó Hiệu trưởng: Ông Lê Quốc Vụ Khanh
 

 
Trường THPT Tân Phong: Điện thoại: 0291 3853 610

 
- Hiệu Trưởng: Ông Dương Trường Sơn

- Phó Hiệu trưởng: Ông Nguyễn Hoàng Diệu
  

Hội Chữ thập đỏ: Điện thoại: 0291 3851 177

 
- Chủ tịch: Ông Trần Văn Tuấn
 
- Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Hồng Cẩm


Hội Đông y: Điện thoại: 0291 3851 866
 
 
- Chủ tịch: Ông Trần Tấn Sỵ
 
- Phó Chủ tịch: Ông Phạm Hoàng Kiếm
 
 
Hội người cao tuổi:
 
 
- Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Chuẩn
 
- Phó Chủ tịch: Ông Trịnh Minh Quang