SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
2
8
6
8
6
LỊCH CÔNG TÁC VÀ BÁO CÁO Thứ Sáu, 18/01/2019, 01:06
Lịch công tác của lãnh đạo  (24/12)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2018-12/TB 337-VP (Lich lam viec tu ngay 24-28.12.2018)24122018_7323.PDF
Lịch công tác của lãnh đạo  (17/12)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2018-12/TB 335 (Lich lam viec tu ngay 17-20.12.2018)17122018_135657.PDF
Lịch công tác của lãnh đạo  (10/12)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2018-12/TB 333-VP (Lich lam viec tu ngay 10-14.12.2018)10122018_72832.PDF
Lịch công tác lãnh đạo  (03/12)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2018-12/TB 331-VP (lich lam viec tu ngay 03-07.12.2018)3122018_14232.PDF
Lịch công tác lãnh đạo  (26/11)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2018-11/TB 330-VP (lich lam viec tu ngay 26-30.11.2018)26112018_74959.PDF
Lịch công tác của lãnh đạo  (19/11)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2018-11/TB-VP (Lich lam viec tu ngay 19-23.11.2018)19112018_133321.PDF
Lịch công tác của lãnh đạo  (19/11)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2018-11/TB 328-VP (Lich lam viec tu ngay 19-23.11.2018)19112018_93121.PDF
Lịch công tác của lãnh đạo  (11/11)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2018-11/TB 325-VP (lich lam viec tu ngay 12-16.11.2018) (1)11112018_19350.PDF
Lịch công tác lãnh đạo  (02/11)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2018-11/TB 321-VP (lich lam viec 05-09.11.2018)2112018_95022.PDF
Lịch công tác của lãnh đạo  (28/10)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2018-10/TB 320-VP (lich lam viec tu 29.10-02.11.2018)28102018_165326.PDF

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày