SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
2
7
3
3
8
LỊCH CÔNG TÁC VÀ BÁO CÁO Thứ Bảy, 15/08/2020, 10:58
Lịch làm việc của Thường trực Thị Ủy thị xã Giá Rai ( từ ngày 03/08/2020 - 07/08/2020)  (03/08)
Chi tiết
Lịch làm việc của Thường trực UBND thị xã Giá Rai ( từ ngày 20/07/2020 - 24/07/2020)  (23/07)
Chi tiết
Lịch làm việc của Thường trực HĐND thị xã Giá Rai ( từ ngày 20/07/2020 - 24/07/2020)  (23/07)
Chi tiết
Lịch làm việc của Thường trực Thị Ủy thị xã Giá Rai ( từ ngày 20/07/2020 - 24/07/2020)  (22/07)
Chi tiết
Lịch làm việc của Thường trực Thị Ủy thị xã Giá Rai ( từ ngày 13/07/2020 - 17/07/2020)  (13/07)
Chi tiết
Lịch làm việc của Thường trực UBND thị xã Giá Rai ( từ ngày 06/07/2020 - 10/07/2020)  (07/07)
Chi tiết
Lịch làm việc của Thường trực HĐND thị xã Giá Rai ( từ ngày 06/07/2020 - 10/07/2020)  (07/07)
Chi tiết
Lịch làm việc của Thường trực Thị Ủy Giá Rai ( từ ngày 06/07/2020 - 10/07/2020)  (07/07)
Chi tiết
Lịch làm việc của Thường trực UBND thị xã Giá Rai ( từ ngày 29/06/2020 - 03/07/2020)  (01/07)
Chi tiết
Lịch làm việc của Thường trực HĐND thị xã Giá Rai ( từ ngày 29/06/2020 - 03/07/2020)  (01/07)
Chi tiết

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày