SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
4
6
3
0
8
LỊCH CÔNG TÁC VÀ BÁO CÁO Thứ Bảy, 07/12/2019, 19:38
Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thị xã Giá Rai (từ ngày 02/12/2019 - 06/12/2019)  (02/12)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-12/VP - TB 437 (lich lam viec tu ngay 02-06.12.2019)3122019_9455.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 03/12//2019 - 06/12/2019)  (02/12)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-12/VP - TB 437 (lich lam viec tu ngay 02-06.12.2019)3122019_8520.pdf
Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thị xã Giá Rai (từ ngày 25/11/2019 - 29/11/2019)  (27/11)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-11/Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thi xã từ ngày 25-29-11-201927112019_10330.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 25/11/2019 - 29/11/2019)  (25/11)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-11/VP - TB 436 (lich lam viec thuong truc tu ngay 25-29.11.2019)26112019_92024.pdf
Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thị xã Giá Rai (từ ngày 18/11/2019 - 22/11/2019)  (18/11)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-11/Lịch công tác của TT HĐND-UBND thị xã 18-22-11-201918112019_163341.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 18/11/2019 - 22/11/2019)  (18/11)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-11/VP - TB 435 (lich lam viec tu ngay 18-22.11.2019) (1)18112019_83938.pdf
Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thị xã Giá Rai (từ ngày 11/11/2019 - 15/11/2019)  (12/11)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-11/Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thị xã 11-15-11-201912112019_102038.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 11/11/2019 - 15/11/2019)  (11/11)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-11/TB - (_____) Lich lam viec thuong truc ngay 11.11 - 15.11.201911112019_81135.doc
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 21/10/2019 - 25/10/2019)  (21/10)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-10/VP - TB 424 (lich lam viec 21-25.10.2019)22102019_7546.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 30/9/2019 - 04/10/2019)  (30/09)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-10/VP - TB 417 (lich lam viec tu ngay 30.9 den 04.10.2019) (1)2102019_8121.pdf

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày