SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
5
6
3
3
1
LỊCH CÔNG TÁC VÀ BÁO CÁO Thứ Tư, 01/04/2020, 04:30
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 02/3/2020 - 06/3/2020)  (02/03)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2020-3/VP - TB 461 (lich lam viec tu 02.3.2020-06.3.2020)332020_142341.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 24/2/2020- 28/02/2020)  (24/02)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2020-2/VP - TB 460 (Lich lam viec tu 24-28.02.2020)2422020_144031.pdf
Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thị xã Giá Rai (từ ngày 24/02/2020 - 28/12/2020)  (24/02)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2020-2/Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thị xã từ ngày 24-28-02-20202522020_92321.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 30/12//2019 - 03/01/2020)  (30/12)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-12/VP - TB 443 (lich lam viec tu 30.12.2019 den 04.01.2020)30122019_142515.pdf
Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thị xã Giá Rai (từ ngày 23/12/2019 - 27/12/2019)  (23/12)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-12/VP - TB 442 (lich lam viec tu ngay 23-27.12.2019)26122019_13340.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 09/12//2019 - 13/12/2019)  (09/12)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-12/Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai từ ngày 09-13-12-201910122019_182720.pdf
Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thị xã Giá Rai (từ ngày 09/12/2019 - 13/12/2019)  (09/12)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-12/Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thị xã Giá Rai từ ngày 09-13-12-201910122019_182537.pdf
Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thị xã Giá Rai (từ ngày 02/12/2019 - 06/12/2019)  (02/12)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-12/VP - TB 437 (lich lam viec tu ngay 02-06.12.2019)3122019_9455.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 03/12//2019 - 06/12/2019)  (02/12)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-12/VP - TB 437 (lich lam viec tu ngay 02-06.12.2019)3122019_8520.pdf
Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thị xã Giá Rai (từ ngày 25/11/2019 - 29/11/2019)  (27/11)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-11/Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thi xã từ ngày 25-29-11-201927112019_10330.pdf

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày