SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
6
4
7
7
8
LỊCH CÔNG TÁC VÀ BÁO CÁO Thứ Ba, 20/08/2019, 13:15
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 12/8 đến 16/8/2019)  (09/08)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-8/VP - TB 404 (lich lam viec cua thương truc tu ngay 12-16.8.2019) (1)1282019_162448.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 05-09/08/2019)  (03/08)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-8/VP TB 402 (lich lam viec tu ngay 05-09.8.2019)382019_114930.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 29/07 đến ngày 02/08/2019)  (29/07)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-7/TB 400 VP (lich lam viec tu 29.7 den 02.8.2019)2972019_72941.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 22/07/2019 đến 26/07/2019)  (19/07)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-7/TB 397 VP (lich lam viec tu 22 - 26.7.2019)1972019_162656.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (Từ ngày 15/07/2019 - 19/07/2019)  (12/07)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-7/TB 396 VP lich lam viec1272019_15535.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy (từ ngày 08/07 đến ngày 12/07/2019)  (05/07)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-7/TB 393 VP lich lam viec572019_152127.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 01/07 đến ngày 05/07/2019)  (01/07)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-7/TB 392 VP (lich lam viec 01-05.7.2019)172019_85917.pdf
Lịch công tác của Thường trực Thị ủy (từ ngày 24/06 đến ngày 28/06/2019)  (24/06)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-6/TB 391 lich lam viec2462019_10940.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị uỷ Giá Rai (từ ngày 17/6 đến 21/6/2019)  (14/06)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-6/TB 389 VP lich lam viec1462019_155259.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị uỷ Giá Rai (từ ngày 10/6 đến 14/6/2019)  (10/06)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-6/TB 386 VP lich lam viec1362019_9241.pdf

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày