SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
1
6
3
7
5
LỊCH CÔNG TÁC VÀ BÁO CÁO Chủ Nhật, 16/06/2019, 10:36
Lịch làm việc của Thường trực Thị uỷ Giá Rai (từ ngày 17/6 đến 21/6/2019)  (14/06)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-6/TB 389 VP lich lam viec1462019_155259.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị uỷ Giá Rai (từ ngày 10/6 đến 14/6/2019)  (10/06)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-6/TB 386 VP lich lam viec1362019_9241.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị uỷ Giá Rai (từ ngày 03/6 đến 07/6/2019)  (31/05)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-6/TB 385 VP lich lam viec262019_7180.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị uỷ (từ ngày 20/5 đến 24/5/2019)  (20/05)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-5/TB 382 TB (Lich lam viec)2152019_71529.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị uỷ (từ ngày 06/5 đến ngày 10/5/2019)  (07/05)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-5/TB 376 VP (Lich lam viec)752019_131045.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị uỷ (từ ngày 22/4 đến 26/4/2019)  (22/04)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-4/TB 372 VP (thay the 371)2342019_165710.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị uỷ ( từ ngày 25/03 - 29/03/2019)  (22/03)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-3/TB 362 VP2232019_154558.PDF
Lịch làm việc của Thường trực Thị uỷ (từ ngày 18/3/2019 - 22/03/2019)  (15/03)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-3/TB 360-VP (lich lam viec tu ngay 18-22.3.2019)1532019_144926.PDF
Lịch làm việc của Thường trực Thị uỷ (từ ngày 11/03/2019-15/03/2019)  (08/03)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-3/TB 355 VP832019_145152.PDF
Lịch làm việc của Thường trực Thị uỷ (từ ngày 04/03/2019-8/3/2019)  (04/03)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-3/TB 354 VP532019_122831.PDF

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày