SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
0
8
6
2
7
LỊCH CÔNG TÁC VÀ BÁO CÁO Thứ Bảy, 19/10/2019, 20:18
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 30/9/2019 - 04/10/2019)  (30/09)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-10/VP - TB 417 (lich lam viec tu ngay 30.9 den 04.10.2019) (1)2102019_8121.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 23/9/2019 - 27/9/2019)  (23/09)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-9/VP - TB 416 (lich lam viec 23-27.9.2019)2492019_81540.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 16/9/2019 - 20/9/2019)  (16/09)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-9/VP - TB 414 (lich lam viec )1692019_153122.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 9/9/2019 - 13/9/2019)  (09/09)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-9/VP - TB 412 (LICH LAM VIEC TU NGAY 09-13.9.2019)1192019_10397.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (Từ ngày 26/8 đến 230/8/2019)  (26/08)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-8/VP - TB 408 (lich lam viec tu ngay 26-30.8.2019)2782019_101329.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 12/8 đến 16/8/2019)  (09/08)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-8/VP - TB 404 (lich lam viec cua thương truc tu ngay 12-16.8.2019) (1)1282019_162448.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 05-09/08/2019)  (03/08)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-8/VP TB 402 (lich lam viec tu ngay 05-09.8.2019)382019_114930.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 29/07 đến ngày 02/08/2019)  (29/07)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-7/TB 400 VP (lich lam viec tu 29.7 den 02.8.2019)2972019_72941.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 22/07/2019 đến 26/07/2019)  (19/07)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-7/TB 397 VP (lich lam viec tu 22 - 26.7.2019)1972019_162656.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (Từ ngày 15/07/2019 - 19/07/2019)  (12/07)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-7/TB 396 VP lich lam viec1272019_15535.pdf

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày