SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
1
8
7
2
4
LỊCH CÔNG TÁC VÀ BÁO CÁO Chủ Nhật, 07/06/2020, 14:55
Lịch làm việc của Thường trực HĐND Thị Xã Giá Rai ( từ ngày 01/06/2020 - 05/06/2020)  (02/06)
Chi tiết
Lịch làm việc của Thường trực UBND thị xã Giá Rai ( từ ngày 01/06/2020 - 05/06/2020)  (02/06)
Chi tiết
Lịch làm việc của Thường trực UBND thị xã Giá Rai ( từ ngày 25/05/2020 - 29/05/2020)  (26/05)
Lịch làm việc
Lịch làm việc của Thường trực HĐND Thị Xã Giá Rai ( từ ngày 18/05/2020 - 22/05/2020)  (20/05)
Chi tiết
Lịch làm việc của Thường trực UBND thị xã Giá Rai ( từ ngày 18/05/2020 - 22/05/2020)  (18/05)
Chi tiết
Lịch làm việc của Thường trực HĐND - UBND Thị Xã Giá Rai ( từ ngày 11/05/2020 - 15/05/2020)  (11/05)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND Thị Xã Giá Rai. Lịch làm việc của Thường trực UBND Thị Xã Giá Rai.
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 13/4/2020 - 17/4/2020)  (13/04)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2020-4/VP - TB 473.2020 (lich lam viec 13-17.4.2020)1342020_9435.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 02/3/2020 - 06/3/2020)  (02/03)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2020-3/VP - TB 461 (lich lam viec tu 02.3.2020-06.3.2020)332020_142341.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 24/2/2020- 28/02/2020)  (24/02)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2020-2/VP - TB 460 (Lich lam viec tu 24-28.02.2020)2422020_144031.pdf
Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thị xã Giá Rai (từ ngày 24/02/2020 - 28/12/2020)  (24/02)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2020-2/Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thị xã từ ngày 24-28-02-20202522020_92321.pdf

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày