SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
0
4
5
1
9
LỊCH CÔNG TÁC VÀ BÁO CÁO Thứ Năm, 23/01/2020, 22:44
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 30/12//2019 - 03/01/2020)  (30/12)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-12/VP - TB 443 (lich lam viec tu 30.12.2019 den 04.01.2020)30122019_142515.pdf
Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thị xã Giá Rai (từ ngày 23/12/2019 - 27/12/2019)  (23/12)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-12/VP - TB 442 (lich lam viec tu ngay 23-27.12.2019)26122019_13340.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 09/12//2019 - 13/12/2019)  (09/12)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-12/Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai từ ngày 09-13-12-201910122019_182720.pdf
Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thị xã Giá Rai (từ ngày 09/12/2019 - 13/12/2019)  (09/12)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-12/Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thị xã Giá Rai từ ngày 09-13-12-201910122019_182537.pdf
Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thị xã Giá Rai (từ ngày 02/12/2019 - 06/12/2019)  (02/12)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-12/VP - TB 437 (lich lam viec tu ngay 02-06.12.2019)3122019_9455.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 03/12//2019 - 06/12/2019)  (02/12)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-12/VP - TB 437 (lich lam viec tu ngay 02-06.12.2019)3122019_8520.pdf
Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thị xã Giá Rai (từ ngày 25/11/2019 - 29/11/2019)  (27/11)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-11/Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thi xã từ ngày 25-29-11-201927112019_10330.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 25/11/2019 - 29/11/2019)  (25/11)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-11/VP - TB 436 (lich lam viec thuong truc tu ngay 25-29.11.2019)26112019_92024.pdf
Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND thị xã Giá Rai (từ ngày 18/11/2019 - 22/11/2019)  (18/11)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-11/Lịch công tác của TT HĐND-UBND thị xã 18-22-11-201918112019_163341.pdf
Lịch làm việc của Thường trực Thị ủy Giá Rai (từ ngày 18/11/2019 - 22/11/2019)  (18/11)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-11/VP - TB 435 (lich lam viec tu ngay 18-22.11.2019) (1)18112019_83938.pdf

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày