SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
0
3
8
3
4
BÁO CÁO Thứ Ba, 26/05/2020, 00:49
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019  (04/03)
giarai.baclieu.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2019-3/QĐ_13_21_06_2017UBNDthixagiaraiQPPL_Vanphong432019_8395.pdf
Xem theo ngày Xem theo ngày